2012/04/29

#1136

مجلس مصر شوهر دادن دختر مرده را هم تصویب کرد !


با وقوع طوفنده‌ی بهار عربی در مصر ، خوشبختانه همه چیز با موفقیت به سیصد سال قبل از اسلام بازگشت و مجلس مصر در یک حرکت کوبنده هم‌خوابی با همسر مرده تا ۶ ساعت پس از مرگ را کاملاً حلال اعلام کرد. این مجلس افزود از آنجا که زن تا شش ساعت بعد از مرگ هنوز تنش گرم است و حالی‌اش نمی‌شود که مرده و نیز از آنجا که شوهر او ممکن است بر اثر مرگ همسرش آنقدر ناراحت شده باشد که قبل از اینکه سراغ زن چهارمش برود خدای نکرده توی راه اتفاقی برایش بیفتد لذا لازم است بلافاصله پس از مرگ همسر فرصت را از دست نداده و از آنجا که فقط شش ساعت تا حرام شدن مال وقت دارد ، هر کاری که در زمان حیات مرحومه با او کرده و نکرده و چه‌بسا که می‌خواسته بکنه ولی مرحومه وقتی زنده بوده اجازه نمی‌داده ، همه را یک‌جا با خیال راحت به انجام برساند و سپس با دلی شاد و قلبی مطمئن برای همسر میت و فداکارش عزاداری بکند..........