2011/05/12

#958

ببخشید، این شورا قراره هماهنگ بکنه یا هماهنگ بشه؟!


باری دیگر شورای نگهبان راه سبز با رشادت خاصی با بقیه هماهنگ شد و بمناسبت حرکت سراسری دانشجوئی ۲۵ اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ی نهم همان چیزهائی که دانشجویان سراسر کشور از دو ماه پیش در اطلاعیه‌های سانسور شده‌شان در جرس و رسا و کلمه گفته بودند را دوباره برای خودشان گفت. ما ضمن تقدیر از اینهمه هماهنگی که اگر نبود الآن هیچکداممان دقیقاً نمی‌دانستیم به چی باید بخندیم از همینجا از شورای نگهبان مربوطه که هنوز هیچکدامشان اسم ندارند و وقتی می‌خواهند صدایشان بکنند می‌گویند هوی! تقاضا می‌نمائیم که فقط یک کمی وقت برنامه را بیشتر بکنند و شش ماه شش ماه به تعطیلات نوروزی نروند تا بتوانند بموقع با بقیه هماهنگ بشوند و حوصله ما سر نرود. در اینجا متن اطلاعیه دهم این شورا در خصوص شرایط هماهنگ شدن با کارهائی که سبزها خودشان همینجوریش بدون نیاز به سر خر دارند می‌کنند پیشکی اینجا می‌آید. توضیحاً اینکه یکساعت پیش طائب دوباره برای ما پول فرستاد گفت اینکار را بکن گفتیم خب! ..........