2010/09/03

#811

روز قدسی بمراتب قوی‌تر از روز قدس پارسال !


من مطمئنم که روز قدس امسال هم هر کسی هر کاری که می‌توانست کرد . بعضی وقتها بیشترین کاری که می‌توانیم انجام بدهیم اینست که اوضاع جوری بشود که هیچ کاری نتوانیم بکنیم . خودمان آنقدر زیادیم و جنبشمان آنقدر زنده که روز قدس امسال هم همانقدر نیرو برایمان آورده بودند که سال قبل . نمی‌خواهم الکی خوش‌بین باشم ولی هرچه نگاه میکنم حتی زوری که برای روز قدس امسال ما زدند از پارسال خیلی بیشتر هم بود . پارسال کی آدم فرستادند دم خانه رهبران جنبش کوچه و خیابان بستند و تیر در کردند ؟ کجای دنیا برای جنبشی که مرده باشد اینهمه نیرو می‌آورند خیابان ؟ کجای دنیا می‌ریزند دم خانه رهبر جنبشی که با حاکمیت ساخته باشد یا ممکن باشد که آخرش بسازد ؟ تکلیف برای همه روشن است : کروبی میخواست سازش بکند تا حالا کرده بود . یک عده غرغرو هم البته دیشب راه افتاده بودند که آی هوارررر ! پس موسوی کجاست ؟ پدرجان ، ساعت دو نصف شب که نمی‌شود بیانیه داد . موقعی که کروبی با رسا حرف زد چهار صبح بود ، خب دم خانه او تیر و ترقه در میکردند نگذاشتند بخوابد دم خانه موسوی که خبری نبود . خب خوابیده بود بدبخت !

من فقط به اندازه و سهم خودم یک خواهش از رفقای سبز دارم : برادر جان اینهمه شعارهای بالاترین پسند نده که روز قدس تهران را زیر پایمان 12 ریشتر زلزله میکنیم . نگو که 13 آبان سفارت امریکا را میگیریم دوباره پس میدهیم به خودش . نگو اگر کروبی تهدید بشود ایران را جهنم میکنیم . (که دیدی که شد و هیچکاری هم نکردی) . حالا که کروبی اینطور تهدید شد دوباره بلند نشو نگو که پس حالا که اینطوری شد اگر کروبی را بکشید پس من آنوقت دنیا را گل افشون میکنم . بخدا همین الآن داری بیشترین کار را میکنی . همین که هستی داری بیشترین کار را میکنی . همین که هنوز با جدیتی بیشتر از پارسال به خودت می‌گوئی "سبز" داری بزرگترین کار را میکنی . د آخه کار از این راحتتر که نشسته باشی سر جایت از وقتی که بیرون می‌آمدی بیشتر برایت نیرو بیاورند ؟!

من از امروز آن شکل خیابانی جنبش را کلاً فراموش میکنم . آن شکل ، کاری بود که در زمان خودش ما می‌توانستیم انجام بدهیم و به بهترین شکل هم انجام دادیم . هزینه‌اش را هم البته دادیم . امروز هم کاری که از دستمان برمی‌آید را داریم به بهترین شکل انجام می‌دهیم . هزینه‌های خاص خودش را هم داریم می‌دهیم . اینهمه رفقایمان را دوباره گرفتند انداختند زندان ، خود تو تیتر زدی "دور جدید دستگیری‌ها" . خب اینها هزینه‌ی چه کاری است ؟

هر کدامتان هم جدا جدا بخاطر این باشکوه روز قدسی که امروز برپا کردید نفری سه تا ماچ پیش من دارید ! نه اصرار نکنید ؛ خواهران و برادران هیچ فرقی نمیکند ، هر کدام نفری سه تا ماچ دارید . البته صف ماچ خواهران و برادران را جدا در نظر گرفته‌ام که این وسط یکدفعه منرا ول نکنید بگیرید همدیگر را سی تا سی تا ماچ کنید ! جنبش حساب کتاب دارد ، الکی که نمی‌شود !