2010/06/08

#742

بترسید بترسید ، چون ما همه با هم هستیم !آخرین خبرها از خط مقدم جبهه‌ی 22 خرداد

میرحسین کروبی و مهدی موسوی در یک کنفرانس خبری آنلاین شرکت کردند . متن این کنفرانس هنوز منتشر نشده لیکن مفسران امور جنگی گفته‌اند مهم نیست چی گفته باشند ، مهم اینست که در پاسخ به مراسم شیشکی وار 14 خرداد که خیلی تلاش شد آدم وار برگزار بشود اینها دقیقاً راهش را یاد گرفته‌اند که چطوری آدم وار مراسم برگزار بکنند شیشکی ببندند به کل نظام . در این نشست که عین نشست 14 خرداد باعث زد و خورد و هو و چو بین هیچکسی نشد و طی آن هیچ وزیر کشور ریغوئی با کشیده‌ی هیچکس ریغوی دیگری نخوابید بیمارستان و هیچکسی هم برای هیچ خ.ری خط و نشان نکشید ، برگزار شد ، طرفین به بررسی رویدادهای یکسال گذشته پرداختند و در پایان نتیجه گرفتند که هر کاری کردیم خوب کردیم .

در همین راستا گفته می‌شود رسانه‌ی جهانی "کیهان برادرز نیوز همیشه آنلاین کو" وابسته به حسین شوش که یک کچل وابسته به امریکا و انگلیس و اسرائیل و بقیه‌ی کسانی است که هر روز فحششان می‌دهد و همچنین با حفظ سمت یک مچل وابسته به خیک آقا هم هست ، قرار است با استفاده از نصف همین نوشته‌ی من و دوتا کامنت بالاترین و سه اظهار نظر در خودنویس و چهار استتوس در فیس بوک چنان قصه‌ای از این کنفرانس خبری بسازد که پشم خواننده در دم همه جا بریزد .

همچنین امشب ساعت ده در تهران ملت با پا گذاشتن روی یکی از نقاط حساس نظام که اخیراً بدلیل پاپیون شدگی بجای شلوار در پشت بام پیدا می‌شود اقدام به شلیک صدها هزار قبضه الله اکبر نمودند که علی الحساب گزارشی از خسارات وارده به خودشان بدست اهل محل نرسیده . گفته می‌شود کمپانی پورنو شعر "کیهان برادرز نیوز همیشه آنلاین کو" که اخیراً بدلیل چشم درآمدگی از تکبیر گفتن ملت روی پشت بام تحت مراقبتهای ویژه در بخش سی.سی.وافور قرار گرفته است هم‌اکنون در حال تهیه‌ی مسند فجیعی از نحوه‌ی تاثیر گذاری فراریان خارج کشور روی در حال فراری‌های داخل کشور می‌باشد !