2010/02/21

#681

رهبری را حذف کنید انتخابات خودش درست می‌شود !


مجمع تش خیس مصلحت نظام در تازه‌ترین خشتک پراکنی با شورای نگهبان تصمیم گرفت حالا که به برکت اسلام و ویاگرا و جنس خوب ظاهراً قرار نیست جنتی طی سیصد سال آینده هم خدای نکرده اصلاً بمیرد اجرای انتخابات را بعد از هزار سال عمراً بدست یک نهاد بی‌طرف مثل خودش که بجز بیت رهبری و قم و شابدل عظیم و تا حدودی امریکا و بقیه جاها به هیچ جا وابسته نیست بدهد . ما ضمن استقبال فجیع از این موضوع که روی نمودار که ببری از دوره مادها تا حالا بی‌سابقه است نحوه اجرای جدید انتخابات بعدی را اگر قرار بود دوره بعدی اصلاً انتخاباتی هم داشته باشیم در زیر می‌آوریم شما خودش را ناراحت نکنید اگر در زیر ناراحت شد بردار بذار رو !

ثبت نام کاندیداها : در جمهوری اسلامی وزارت کشور زمان ثبت نام کاندیداها عین در طویله عمل میکند اینجوری هر کسی که عمه‌اش سر زا آرزو کرده که ممدشان در آینده دکتر بشود میتواند بی رودربایستی سر خر را بیندازد پائین با عکس چه‌گورا و شعار change برود کاندیدای اداره جهان بشود . دقت کنید که جمهوری اسلامی کمتر از کره زمین حال نمیکند لذا از اشغال کردن بیخود تلفنها جداً خودداری کنید . اگر خواستید شوخاً هم خودداری کنید میل خودتان است . مطابق قانون جدید مجمع تش خیس بعنوان یک نهاد خیلی بی‌طرف میتواند محسن دانه بلند و چندتا اسکل دیگر توی همین مایه‌ها را برای معماری اقتصاد تائید نموده بعد رهبری تلفن بزند چندتا اسکل جدید را بجای اسکلهای قبلی از طرف مجمع تائید بکند . اینطوری اصلاً هم حرف درنمی‌آید و مردم با استفاده از آزادی بیان می‌توانند بگویند توپ تفنگ فشفشه ؛ خجسته خانم چطوره ؟!

تبلیغات کادیداها : کاندیداها می‌توانند مطابق نظر خیلی بی‌طرفانه مجمع تش خیس که مورد تائید رهبری و خصوصاً خجسته خانم باشد از طریق هرجائی که رهبری به مجمع تش خیس بی‌طرفی بدهد کاملاً آزادانه تبلیغ بکنند . صدا سیما هم می‌تواند خیلی بی‌طرفانه بیست و هشت ساعت در طول روز و عرض شب برای همان کسی که رهبری به مجمع خیلی اعلام بی‌طرفی کرده تبلیغ بکند . بقیه کاندیداها در همین مرحله می‌توانند احساس بکنند که بیخود کاندید شده‌اند بروند اعلام انصراف بکنند اگر نخواستند هم می‌توانند بعد از انتخابات با هوادارانشان بی‌طرفانه کتک بخورد . فرق انتخابات جدید با انتخابات قبلی اینست که همه فکر میکنند تقصیر مجمع تش خیس است قبلاً فکر میکردند شورای نگهبان همه را خر فرض کرده . در جمهوری اسلامی اینکه کی و چطوری مردم را خر فرض بکند خیلی مهمتر از خود خر فرض کردن مردم است . میگی نه اصلاح طلبها سرور بنده هستند حرف بیخود چرا ؟!

روز انتخابات : مطابق تغییرات جدید موقتاً بمدت ده ساعت ملت ایران از گوساله ، دشمن ، عامل بیگانه ، جاسوس و امثالهم تبدیل به چشم امید نظام ، قهرمان ، آینده ساز و بقیه چیزهائی که رهبری توسط مجمع بی‌طرف تش خیس تائید بکند می‌شوند و می‌توانند بروند به هر کسی که دلشان نمی‌خواهد رأی بدهند . مجمع تش خیس نیم ساعت بعد سلامت خودش و رهبری و خجسته خانم و انتخابات را تائید میکند و آخر همان شب رهبری پیام تبریکی که سه هفته قبل نوشته بود را برای همان کسی که قرار بود توسط ملت ایران انتخاب بشود گریه میکند می‌خواند . تعدادی موتور سوار که از فردا صبحش باید با همان موتور از روی رأی دهندگان رد بشوند تا صبح در تهران و بقیه جاها بوق می‌زنند . چنانچه انتخابات از طرف شورای نگهبان برگزار بشود چون شورای نگهبان دوازده عضو دارد و چون هر جائی که در جمهوری اسلامی دو عضو داشته باشد حتماً بی‌طرف هم نیست لذا ممکن است در انتخابات بجای رأی مردم فقط سلامت خجسته خانم تائید بشود .

فردای انتخابات به بعد : بنده تا هشت ماه و چند روز بعدش را می‌توانم حتماً پیشگوئی کنم که چه جوری می‌شود ولی چون بقیه‌اش را هنوز ندیده‌ام لذا چرا از الآن بیخود برای مجمع تش خیس و خجسته خانم حرف دربیاورم ؟ فعلاً همین که قرار است انتخابات بعدی توسط مجمع تش خیس برگزار بشود چون "بی‌طرف" است خودش نشان می‌دهد که در انتخابات قبلی شورای نگهبان بی‌طرف نبوده . خب مگه دیوانه‌ام ؟ اینها خودشان اعتراف می‌کنند که انتخابات را بی‌طرف برگزار نکرده‌اند من چرا خودم را جر بدهم که همینرا بگویم تازه زندان هم بروم ؟! اصلاً اینارو ول کن ، خجسته خانم چه خبر ؟!