2010/02/18

#680

آقایان بی زحمت اینقدر رهبری را به خودش نرینانید !
.

مهدی موسوی و میرحسین کروبی دیدار گرم و مطبوع کردند . تعدادی از واکنشهای مربوطه همینجا در زیر می‌آید . لطفاً دقت کنید منظور از "در زیر" پائین همین نوشته است . اتفاق افتاده که شریعتمداری که اخیراً خیلی به این صفحه و خودنویس علاقمند شده داشته اینجا را می‌خوانده ما گفته‌‍‌‌ایم "در زیر" ایشان راستکی رفته زیر ببیند چی نوشته ایم !

کیهان :

گفتم : موسوی و کروبی با هم دیدار و گفتگو کردند .
گفت : چرا با ما دیدار و گفتگو نکردند ؟
گفتم : آخه ما مسجد بودیم داشتیم با پسر کروبی دیدار و کوفته گو میکردیم .
گفت : ها ها ها ! از اون لحاظ .
گفتم : ها ها ها ! از کدوم لحاظ ؟
گفت : بگو هفتاد .
گفتم : هفتاد .
گفت : فرزند از انتهای جنابعالی افتاد !

بیت رهبری : دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن موضع شفاف شماها را پس من نمی‌بینم چرا هر کاری می‌کنم ؟

محسن دانه بلند : نتیجه ما (عموماً ایشان خودش و نویسندگان نامه‌اش را کلاً جمع می‌بندد) از این دیدار خوشبختانه عقب نشینی آقای موسوی در این دیدار کاملاً مشاهده کردم و من فردا خوشحال شدم . (ضمیر جمع و فعل مفرد و بقیه چیزها اشتباه چاپی است وگرنه ایشان همیشه درست می‌نویسد) ما امیدوارم ایشان همینجوری که دارد عقب عقب می‌رود تا پس فردا از اینور نظام بزند بیرون از آنور بیفتد . ما عقب نشینی آقای موسوی را به فال نیک می‌گیرم و دیدار کردند . لطفاً اگر کسی فهمید الآن ما چی گفتم من به خود ما پست الکتریکی بزند بگوید .

علی جوجو داشّ جواتی : بنده گزارش دیدار دو نفر از نخبگان را دیدم و از همینجا هشدار باش می‌نمایم که هیچ نکته‌ جدیدی مبنی بر چرخش نخبگان به هیچ سمتی ندیدم . این سیاست شبنم و نشادر آقایان باعث شکافت مولکولی نظام شده و مادام که این شکاف در رهبری است باید از لای آن حتماً رد شد . گزارش چهار هزار صفحه‌ای تفحص از دیدار نخبگان بخوبی موضع ایشان را که بطرف نظام گرفته‌ شده نشان می‌دهد که حتماً جای دیدن دارد و باید واجبی مالید تا موضع ، شفاف بشود .

سایت کلمه : موسوی ضمن تاکید بر قانون اساسی و ولی فقیه و سایر چیزهائی که همین الآن وضع خودش و ما را کرده اینی که هست با کروبی دیدار و تصریح کردند که بزودی با مردم حرف خواهند زد . اتفاقاً آقای موسوی در مورد همین "بزودی" یاد یک خاطره افتاد که اینجا نقل می‌شود : یکروز همینجوری داشتیم با امام راحل لاس می‌زدیم ناگهان ایشان تبسم کرد . ما تلفن کردیم دیدم خط تلفن قطع است قرار شد "بزودی" درست بکنند و ما رفتیم بقیه لاسمان را با امام زدیم .

کیهان اصلاح طلبها معروف به جرس : در دیدار قهرمانانه موسوی قهرمان با کروبی عنوان شد : بزودی با مردم گفتگو خواهیم کرد . آری مهندس میر بشقاب پرنده موسوی یکبار دیگر گفتگو خواهد کرد . حضور میلیاردها سبز (دقیقتر گقته باشیم شصت و نه میلیون و دویست نفر) در روز 22 بهمن که با سیاستهای شگفت انگیز تبلیغ شده در جرس اتفاق افتاد و مهندس موسوی بزودی حرف خواهد زد . وعده ما ، بعد از حرف زدن موسوی ، پشت بامهای سراسر جهان .