2009/12/12

#590

سپاه كه گاز ميگرفتی همه عمر
ديدی كه چگونه گاز سپاه را گرفت ؟!
.

اخبار رسانه ها طي روزها و ساعتهاي آينده :

امروز : دکتر سلیمانی پور ، مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین سپاه به همراه همسر مکرمه بر اثر گاز گرفتگي ناگهان گازيده شد . به نقل از شاهدان عيني كه چندتايشان تا همين الآن اينجا بودند وي ديشب درحاليكه با زنش توي رختخواب بود اين خواست اون را گاز بگيرد اون خواست اينرا گاز بگيرد ناگهان گاز هر دويشان را گرفت . تحقيقات همچنان روي گاز ادامه دارد .

فردا : پزشكي قانوني با تحقيق روي همان شاهدان عيني كه ديروز اينجا بودند اعلام كرد كه دكتر سليماني پور تا زمان انتقال به بيمارستان هنوز زنده بود ولي چون نمي بايست مي بود يا اگر قرار بود زنده بماند گاز كه ديوانه نبود او را بگيرد عليرغم تلاش پزشكان كه پشت درهاي بسته انجام شد از دار فاني رفت بالا .

پس فردا : خشتك همان شاهدان عيني نشان ميدهد كه ظاهراً به احتمال خيلي كمي دكتر سليماني پور به قتل رسيده است . پليس با ترسيم كروكي در رختخواب به اجاق گاز رسيد و دو اثر انگشت روي بخاري پيدا شد كه يكي متعلق به خود سليماني پور يكي هم همسر مكرمه اش ميباشد . ظاهراً اينها دو دستي شير گاز را ميچرخانده اند كه تحقيقات هنوز ادامه دارد .

پسون فردا : پزشكي قانوني تائيد كه دكتر سليماني پور لحظاتي قبل از گاز گرفتگي توي رختخواب از رستوران سالاد آورده بودند همانجا توي رختخواب با همسر مكرمه سالاد تناول ميكرده كه ناگهان گاز گرفته شد . شاهدان عيني ضمن تائيد صد درصد قتل دكتر سيلماني پور خواستار رسيدگي به پرونده در دادگاه ويژه روحانيت شد .

پس پسون فردا : خواهران بسيجي با تجمع مقابل دوربين و پرتاب تخم مرغ به مقر سازمان ملل خواهان استرداد قاتل دكتر سليماني پور از 1+5 شدند . اين خواهران در پلاكاردهاي خود نوشتند : jast retaurneud fayv + van . دكتر احمدي نژاد نيز در پيامي ابراز "تعلم" كرد .

پسون پسون فرداش : بنا به اعلام ثبت احوال كه پارسال كلانتري بود ما جمعاً سه تا دكتر سليماني پور در جهان داريم : يكي فرزند ابوالقاسم فردوسي كه در جنگ جهاني دوم توسط ناپلئون كشته شد ، يكي دكتر نيست بلكه خيلي هم مهندس است ننه اش سواد ندارد دكتر صدايش ميكند ، يكي هم اينا اين عكسش ، نخاعي است دكتر قطع اميد كرده هم اكنون نيازمند ياري سبز شماست !