2009/12/05

#575

سبزهای علفی بروند بوق بزنند ، سپاه تدابير ما را قرقره ميكند !
.
به ميمنت و مباركي فرمانده سپاه تهران گفته است "تدابير ما براي 16 آذر تدابيري فرهنگي است و قصد داريم در اين روز به دانشجويان در دانشگاه‌هاي سراسر کشور به‌ خصوص استان تهران گل هديه دهيم" . لذا ما در اين لحظه نتايج عمده اي گرفتيم كه در ساير لحظات هر كاري كرديم نگرفته بوديم . منو داشته باش !
  1. تدابير سپاه براي غير از 16 آذر تدابير بي فرهنگي بود عين خر به مردم حمله ميكردند . ايندفعه فرهنگي است لطفاً دنبال يك جانور فرهنگي بگرديد .
  2. سپاه تهران براي دانشگاههاي سراسر كشور هم تدابير دارد . ايناها خودش گفته سراسر كشور به خصوص تهران .
  3. تا حالا از سراسر كشور سپاهي مي آوردند دانشگاههاي تهران حالا از تهران ميبرند دانشگاههاي سراسر كشور . خدائيش كشف رمز تدابير اينها خيلي ساده است .
  4. هر دفعه ما گل ميداديم سپاه كتك ميزد . ايندفعه سپاه ميخواهد گل بدهد ظاهراً تنش ميخارد . ولي تدابير ما از اول فرهنگي بوده كتك نميزنيم . راست ميگويند بروند حمام .
  5. اهداء گل چون فقط يك كار است شامل تدابير نميشود . خيلي كه باشد ميشود تدبير . البته كاكتوس هم گل دارد خيلي جاهاي بدرد بخور ديگر براي سپاه هم دارد . احتمالاً كاكتوس شامل تدابير ميشود .
  6. حالا فردا پنج تا اسكل را جلوي دوربين جمع ميكنند گل ميدهند احمدي نژاد عكس مروه الشربيني را ميگيرد دستش راه مي افتد دور دنيا . ميگي نه وايسا تدابيرشان را تماشا كن .
  7. اهداء گل اتفاقاً تدابير خيلي مناسبي هم هست . گل ميدهند بعد ماشين آب پاش مي آورند كسي بپرسد ميگويند آورده ايم گل آب بدهيم .
  8. اگر قرار باشد طبق تدابير به دانشجوهاي راستكي گل بدهند سپاه بايد به اندازه كل هلند گل داشته باشد . دروغ ميگويند وگرنه چطور هنوز خبري از واگذاري سهام گلخانه ها به سپاه منتشر نشده ؟
  9. همينطوري پيش برود دفعه بعد سپاه اعلام ميكند تدابير ما فرهنگي است شعار مرگ نمي دهيم . دفعه بعدش هم با موبايل از خودشان در حال كتك زدن ما فيلم ميگيرند دفعه بعدترش هم سپاهي ها ميگويند نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران !
  10. من تا همينجا نتيجه ام آمد !