2009/11/27

#565

آملی هم رفت :
.
شغال بيشه مازندران را ، نگيرد جز سگ مازندرانی !
.

با توجه به اينكه نبوي دوباره چند وقت است سوال هفته نمي نويسد مجدداً با استفاده از اصل غافلگيري سوالات اين هفته را ما مي نويسيم . لطفاً به تمام سوالات پاسخ درست داده و بعنوان جايزه 16 آذر در خيابان كتك بخوريد تا ما فيلم شما را به تمام دنيا نشان بدهيم :

1) جوادي آملي هم از امامت جمعه قم كناره گيري كرد . فكر ميكنيد چرا ؟
 1. چون نماز جمعه اعتراف دادگاه نيست كه كاغذ ميدهند ميگويند اينها را بخوان .
 2. چون نماز جمعه صحن مجلس نيست كه هي از لوايح دولت دفاع بكنند .
 3. چون اگر ميخواست همينطوري عين ريگ دروغ بگويد خب چه كاريه ميرفت رئيس جمهور ميشد .
 4. چون اگر كناره گيري نميكرد كناره گيري اش ميكردند .

2) بهزاد نبوي با وثيقه هشتصد ميليوني ده روز مرخصي گرفت و به بيمارستان رفت . كجاي اينكار خنده دار است ؟

 1. اينجاش كه از اول مهر بدون وثيقه و مرخصي همينجوريش بيمارستان بود .
 2. اينجاش كه بيمارستان هم عين زندان وقت ملاقات دارد .
 3. اينجاش كه هزينه بيمارستان روزي هشتاد ميليون است .
 4. اينجاش كه اعتراف نكني مريضت ميكنند هشتصد ميليون هم ميگيرند كه بروي خودت را براي راند بعد معالجه كني .

3) بعد از قطعنامه شوراي حكام آژانس جمهوري اسلامي اعلام كرد همكاري اش را به حداقل خواهد رساند . بفرمائيد وقتي همكاري به حداكثر رسيده بود چه غلطي ميكردند ؟

 1. يك غلطي كه روزي ده تا قطعنامه صادر ميشد .
 2. همين غلطي كه الآن دارند ميكنند فقط علني نميگفتند .
 3. بمب ميساختند ميگفتند غلط كردي قطعنامه دان پاره ميشد .
 4. هر غلطي كردند كه آخرش افتادند به گه خوري .

4) سردار نقدي اعلام كرد انگليسي ها ندا را كشته اند . چرا ما تا حالا فكر ميكرديم آرش حجازي قاتل است ؟

 1. چون همين نقدي قبلاً گفته بود آرش حجازي قاتل است .
 2. چون دروغگو حافظه خوبي دارد .
 3. چون ونزوئلا هم قبلاً همينجوري شده بود .
 4. چون اگر راست ميگي پس چرا احمدي نژاد همه جا فوري عكس مروه الشربيني را از خشتكش درمي آورد ؟

5) جمهوري اسلامي تمام جوايز شيرين عبادي را توقيف كرد . خيلي باحاله نه ؟

 1. آره چند وقت ديگه مدالهاي هادي ساعي را هم مصادره ميكند ميگويد ماليات چو دان سوكي را نداد .
 2. آره نروژ هم سفير ايران را احضار كرد گفت بابا خيلي باحاليد شماها .
 3. آره جمهوري اسلامي هم تكذيب كرد گفت ما فقط آدم و روزنامه توقيف ميكنيم .
 4. نخير هيچ هم باحال نيست . دوباره پس فردا دويست نفر حمله ميكنند به خانه اش احمدي نژاد براي همانها نامه مي نويسد كه از جان شيرين عبادي محافظت بشود . حوصله داري ها .

6) اعظم سادات فراحي فقط يكبار عكس گرفت دو دفعه رفت مسافرت . از اين به بعد فاطي رجبي بايد چيكار بكند ؟

 1. بايد برود بوق بزند . تا اعظم سادات هست ديگه بهش نمي خنديم .
 2. بايد اينقدر مزه نريزد مثل اعظم سادات سنگين تا كند بلكه خنده دارتر شد .
 3. بايد بگويد بخت ما اگر بخت بود قد مموتي اندازه درخت بود .
 4. حرفهاي ناموسي نزن ميرحسين بيانيه ميدهد ها باز .

7) هيجده نفر از متهمان پس از انتخابات جمعاً به 113 سال زندان محكوم شدند . اين محاسبه چطوري انجام شد ؟

 1. پالام پولوم پيليش .
 2. هر ، كي ، تك ، بي ، آ ، ره ، اون ، خــــ ، ره .
 3. پسرا شيرن مثل شمشيرن دخترا موشن مثل خرگوشن .
 4. اچس مچس بوگندو كي چسيده افندووووو !