2009/10/17

#517

اذا زلزلت الكهريزك زلزال نظام ويزززززززززز !
.
با توجه به اينكه زلزله با دو هفته تعجيل بجاي سيزده آبان امروز آمد و با توجه به اينكه ابو المموتي گفته است "زير پاي مردم مومن زلزله نمي آيد" و با توجه به اينكه مركز زلزله كهريزك بوده است و با توجه به اينكه سوژه را عشق است و با توجه به چندتا چيز ديگر خواهشمندست نتايجي بگيريد كه روي سر و جاهاي ديگر آدم شاخ درنيايد . چنانچه نتيجه اي گرفتيد كه شاخ درآمد الهي سيزده آبان برويد زير زلزله .

در اينجا با توجه به اينكه زير پاي مردم مومن زلزله نمي آيد ولي زير پاي مردم تهران آمده به سوالات شما زلزله زدگان بطريقه بيست سوالي جواب ميدهيم . اين بيست سوالي داراي ده سوال دولا ميباشد :

*** چرا تهران زلزله آمد ؟
  1. تهران نبود بنگلادش بود اسنادش هم در وزارت خارجه موجود است مومن هم نيستند .
  2. توطئه امريكا بود براي براندازي زير پاي مومنين كه مثل هميشه با اقدام بموقع سپاه در نطفه خفه شد . نطفه خفه كردن نهايتاً با سه تا آيه شرعي است .
  3. من از شما ميپرسم ، آيا امريكا زلزله نمي آيد ؟ بنده بعنوان يك استاد دانشگاه از جهان يك سوال كردم آيا اين انكار زلزله است ؟

  4. يك عده كمي بودند قرار گذاشتند تا زلزله آمد بريزند بيرون اتفاقاً زلزله زير پاي همانها آمد مومن هم نيستند .

  5. برادر عزيزمان چاوز ميگفت در ونزوئلا هم يكبار همينجوري شده بود . زلزله آمد بعداً فيلم گرفته بودند كه اي آقا در كهريزك فلان شده بيسار شده .
  6. ايناهاش ، ببينيد اين نمودار زلزله در سي سال پس از انقلاب است . كمترين مقدار زلزله در اين دولت اتفاق افتاده بيشترين رشد گسلها در دولت آقاي هاشمي و دولت اصلاحات .
  7. خب جمهوري اسلامي كشور آزاديه هركي هرچي بخواد ميگه . اينا فيلم و نوار آوردن كه من گفتم زير پاي مردم مومن زلزله نمي آيد حالا آمده . خب كه چي ؟
  8. اينها براي ترور ما برنامه داشتند امام زمان كمك كرد همانموقع زلزله آمد يك ژنرال امريكائي زنگ زد اعتراف كرد كه تا حالا ديگه اينجوريشو نديده بوديم .
  9. اين دولت براي اولين بار دو ميليون و هشتصد هزار ساعت نفر تحقيق كرد معلوم شد زلزله زير پاي مردم مومن نمي آيد . البته بعضي جاها مشكلاتي هم وجود داشت كه براي هماهنگي وزير زلزله را عوض كرديم و اين طبيعي است .
  10. از ساعت چند زير زلزله وايساديد ؟ ... ده ؟ ... نه ... هشت ؟ ... خسته شديد ؟ من نوكر زلزله زده ها هستم . اسرائيل بداند ... امريكا بخواند ... دولتهاي زورگو ... قطعنامه دان ... چاقوي زنجان ... (نيم ساعت زرت و پرت براي گوش مفت)