2009/08/18

#461

کابینه ی نامردان حمام زنانه میشود !
.

در راستای اهمیت شوتیدن در واحد خواهران مموتی در پاسخ به نامه ی برادر فاطی رجبی نامه ای نوشت که برای اولین بار بعد از ذبح اسماعیل در اینجا منتشر میشود :

بنام آنکه محمود را این ریختی آفرید (سوره مبارکه محمود - آیه اول)

شعر : در فکر تو بودم که یهو غلام اومد تو !

فاطی جان ! بقول خواهر مسلمانه شهید مایکل جکسون که در وصیتنامه سیاسی الهی اش میفرماید baby be mine به فضل الهی بر خود واجب دیدم که جواب نامه تو را بدهم باشد که تو عین اوباما و بقیه نباشی و برایم جواب بنویسی که من و نبوی و علیرضا همگی نوشته های تو را بیشتر از خودت دوست میداریم . در این برهه حساس که ما با وضعی که میدانی خودمان را به ملت قهرمان ایران چپانده ایم و برای توجیه آن هر کاری بلدیم داریم میکنیم بر آن شدم تا تعدادی از خواهران آبجی مچاله و پاچه پاره را که همگی بدتر از خودت دارای سوابق مطبوعی در طویله هستند به کابینه بیاورم . باشد تا ایندفعه که نیویورک رفتیم چیزی برای ادعا کردن داشته باشیم . تو خود شاهدی که ما در واحد خواهران هر شوتی که در چهار سال گذشته زدیم همه خورد به طاق طویله و اگر نبود این شیرین عبادی اوباش چه بسا که تعدادی جوایز نوبل را داده بودند به تو بلکه میرفتی برایمان یک میلیون هم شده نه لااقل دوتا امضاء جمع میکردی که خود یک پیروزی بزرگ است .

دردت به سرم ! در انتخابات قبلی گفتیم ما چکار به حجاب خانمها داریم دادیم تمام خواهران را دور میادین گرفتند تا کسی کاری به حجابشان نداشته باشد ایندفعه موسوی نگذاشت ما از این قمپزها در کنیم رفتیم سه تا خواهر که در کهریزک وفاداری شان به نظام را عملاً ثابت کرده بودند و سردار زارعی به شخصه شاهد نماز خوانی آنها بوده است آوردیم در کابینه باشد تا حوصله مان سر نرود . قول میدهم که بعد از رأی اعتماد همه شان را فوری صیغه ی غلام بکنم تا هم تو به آرزویت که همانا چند همسری غلام باشد برسی هم غلام را فرستاده باشیم پی نخود سیاه تا خودمان بیشتر به آرزوی وصال تو برسیم . باور کن که این زنها را خودم هم نمیدانم که وزیر چی چی بگذارمشان لیکن با نگاهی ژرف به کابینه ی قبلی بخوبی می بینی که هیچ مردی در دولت قبلی ما نبود اگر بود وضع الآن اینجوری نبود . بماند شواهد ظاهری برخی وزراء مثل آن وزیر بهداشتمان که آنقدر ملوس حرف میزد که بعد از سخنرانی بر مستمعین غسل واجب میشد .

الهی دورت بگردم ! ما که از تو چیزی ندیدم جز خوبی و یک وجب دماغ کاش تو را بجای فاطی رجبی گذاشته بودند دماغ وجبی ، دادیم در سال الگوی مصرف سه تا دماغ اعلاء لنگه ی تو برای کابینه بیاورند تا تیزی نوک آن بخورد به چشم نامحرمان . اینطوری هر وقت که خواسته باشیم ملت چه پروین ما را ببینند چه تو را ببینند چه زن منرا انگار یکی از وزرای کابینه را دیده باشند و تو میتوانی هر وقت که لازم شد بجای هر کدامشان حرف بزنی . فقط وقتی از طرف دولت حرف میزنی یادت باشد که خانواده ی رفسنجانی ربطی به وزارت بهداشت ندارد کروبی به فدراسیون فوتبال مربوط نیست ولی جنبش سبز لجنی به فیلترینگ سایتها و شنود موبایل که میشود کل امور وزارت ارتباطات کاملاً ربط دارد یک وقت نروی بگوئی زمانی که فائزه دروازه بان تیم ملی بود برای یک فصل در لالیگا با الکس فرگوسن قرارداد براندازی بسته است .

سخن را با این شعر شاعر هندو از گلستان حافظ تبریزی تمام میکنم که میفرماید : نمره ی بیست کلاسو نمیخوام ، بهترین هوش و حواسو نمیخوام ، من فقط تو رو دارم تو رو اونارو نمیخوام نه نمیخوام نه نمیخوام !