2009/07/07

خرمگس بر هاله ای از ا.ن نشست !

.


در پاسخ به سوالات مکرر شما عزیزان در مورد اینکه آن خرمگس روی ا.ن چیکار میکرده گزینه های زیر ارائه میگردد . لطفاً با توجه به اینکه اینجا مملکت آزادی است هر کدام از گزینه ها را که خوشتان آمد با خرمگس بگذارید روی سر ا.ن آقا .

سوال : چرا خرمگس نشسته روی ا.ن ؟

گزینه ها :
  1. خب بدبخت کجا می نشسته ؟ تا بوده اینطوری بوده که خرمگس می نشسته روی ا.ن .
  2. خب میخواستید ا.ن را یکجای دیگر بگذارید تا خرمگس بشیند آنجا .
  3. خرمگس عاشق ا.ن زنده است . برنامه هم زنده بود رفت نشست روش .
  4. خرمگس که شعورش نمیرسد نباید در برنامه زنده جلوی چشم همه بشیند روی ا.ن .
  5. خرمگس اگر شعور داشت که خره مگسها نمیشد بهش میگفتند بزمگس یا نهایتاً لاریجانی .
  6. در صدا سیما خرمگس زیاد پیدا میشود سر و کله ا.ن هم در صدا سیما زیاد پیدا میشود در و تخته هم که به هم جور است .
  7. خلقت خدا همینجوری است . کرم میوه روی میوه است خرمگس هم روی ا.ن .
  8. قدرت خدا را بنازم . در دنیا همه چیز سر جای خودش نشسته .
  9. دنیا مزرعه ی آخرت است هرچی بکاری خرمگس روی همان می نشیند .
  10. اصلاً شما چیکار دارید خرمگس و ا.ن خودشان یکجوری با هم کنار می آیند .