2009/07/08

خدایا مموتی نابود بفرما ، خدایا بسیج را بفرما ، خدایا بفرما !

.


نظر به اینکه بسیج لشکر مخ less خداست و نظر به اینکه مموتی مخ less خداست و نظر به اینکه رهبری خود خداست و نیز با توجه به اینکه فردا 18 تیر است و این روز معمولی هیچ ربطی به موضوع ندارد رعایت موارد زیر برکلیه ی آحاد ملت اندک اندک جمع گردد جز ناخن انگشت من :
  1. همین الآن بروید از خودتان یک عکس مامان بالانس مطلوب بگیرید . لطفاً جوری بگیرید که قابلیت نصب روبان مشکی برای فردا شب در سایتهای ما را داشته باشد . سعی کنید در عکس لبخند بزنید این خیلی بد است که یک شهید بد اخلاق باشد . بالا بودن دو انگشت به نشانه ی پیروزی یا یک انگشت به نشانه ی بی ادبی اهم امور است . چنانچه زلف شما بلند است آنرا گل افشان کنید بعد عکس بگیرید . خارجی ها حال میکنند با این چیزها .
  2. به تمام فک و فامیلتان برای آخرین زنگ بزنید و بگوئید دوستشان دارید . چنانچه نامزد غیر شرعی دارید تا صبح لاو بترکانید . یک نامه هم بنویسید از قبل ادعای تمام کسانی را که بعداً بعنوان نامزد شهید تحت تعقیب قرار میگیرند تکذیب کنید . هر کسی را دیدید اینقدر ماچ کنید تا باد بیاید . جوری باشید که انگار خودتان میدانستید فردا قرار است شهید بشوید . یک کمی کرم پودر بمالید تا نورانی هم بشوید . این کار قبلاً در قم امتحان شده کاملاً جواب میدهد .
  3. بروید محل شهادت خودتان را شناسائی کنید . محل شهادت عین حوزه ی کنکور میماند باید از 24 ساعت قبل کاملاً شناسائی بشود . اگر دلتان میخواهد با کالیبر 6 که هیچکس در جمهوری اسلامی ندارد شهید بشوید یک کوچه بن بست انتخاب کنید که هیچکس نباشد تا بابای شما بعداً همینرا در تلویزیون توضیح بدهد . اگر میخواهید دردناک شهید بشوید بروید وسط بلوار و اگر میخواهید قبل از شهادت دردناک بزنند جرتان بدهند وسط بلوار با موبایلتان فیلم هم بگیرید . چنانچه اینکار را کردید ولی شهید نشدید الهی خدا ازتان نگذرد اگر یک نسخه از فیلم را بما ندهید .
  4. وصیتنامه ی مومن باید شب زیر سرش باشد . دقت کنید که هشتاد درصد احکام شرعی فقط مربوط به شب است و این در کنکور می آید . یک وصیتنامه ی دو خطی بنویسید و برای هزارمین بار تکرار کنید که انگیزه تان از شهادت این بود که دزد جیبتان را زده بود و شما ناراحت بودید . تکرار کنید که دلتان میخواست قبلاً مرده بودید ولی این روزها را نمی دیدید . از آنجا که با تائید پزشکی قانونی شما را دو ساعته در محل نامعلومی دفن میکنند و بجای سنگ قبر رویتان سیمان میکشند وصیت کنید که دلتان میخواسته همینجوری دفن بشوید . اینجوری دل آدم کمتر کباب میشود .
  5. شما ممکن است متاسفانه شهید نشوید . دقت کنید که در اینصورت عضو ناقص رهبر بیکار میماند . بروید جلوی آینه تمرین کنید بگوئید اینجانب فلانی با هدایت اسرائیل و حمایت انگلیس ..... (بقیه اش مهم نیست چی میگوئید) اگر باردار هستید بیخود سیسمونی نخرید در هر حال بچه ی شما در زندان متولد میشود . امشب روی میخ بخوابید تا برای فردا رفته باشید پیشواز خیلی ثواب دارد . نشاسته بخورید تا برای نعره کشیدن در انفرادی گلویتان باز بشود . سعی کنید حالی تان بشود که از فردا آدم مهمی میشوید !