2009/07/08

#426

برادر ارزشی ؛ تا کی میخوای خر بشی ؟!
.

چند توصیه به برادران ارزشی که بعداً نگه نگفتی :
  1. الدنگ ! فردا که اینا بذارن برن فکر کردی تو رو هم با خودشون میبرن ؟
  2. الاغ ! اگر نمیگیریم بزنیمت بخاطر آقائیمونه . یه مشت ما پنج تای شما رو میخوابونه . بزنم ؟ بزنم ؟
  3. نفله ! تو که تا کتک بخوری میگن آی از پهلوی شکسته ی بی بی خون اومد میشینن هیئت گریه میکنن . جمع کن .
  4. فینگیلی ! جمع سن پنج تای شما یک پنجم سن یکی از ما نمیشه . خجالت بکش .
  5. ریغونه ! برو جای اینکارا سوراخ ریشتو بگیر اینقدر خرمگس درنیاد بره بشینه رو ا.ن .
  6. سیرابی ! با بچه ی تهرون هر آنکس که درافتاد از پدر افتاد . اسم بابات یادم رفته چی بود ؟ (اون دومیه)
  7. شوتی ! میرم جریان صیغه ی صغرا مشنگ رو به بابات میگما . (به اون سومیه) بگم ؟ بگم ؟
  8. باقالی ! همون چماقی که دستت دادن اسرائیلیه . وقتی جائی میخوابی زیر خوابتو بشناس .
  9. ناله ! بیفتی بمیری هم آخرش آقات میره بخاطر عضو ناقص خودش گریه میکنه . دوست داری عضو ناقص ؟
  10. سیریش ! واسه فردا که میخوای بچسبی بهمون لااقل یه حموم برو . خیلی بو میدی .
نتیجه : ما برای شما هیچ نقشه ای نداریم ولی اگر نزدیک ما بشوید تمام نقشه هایمان را سرتان پیاده میکنیم !