2009/07/07

امشب ساعت 9 مموتی را اتو میکنیم !

.


در راستای اینکه اتو کردن لباس رأس ساعت 9 امشب بر هر نامسلمانی واجب است و در پهنای آنکه اگر لباس آدم ساعت 9 امشب اتو نداشته باشد اصلاً برای جنبش سبز خوبیت ندارد و چه بسا آدم نامرتب میشود و یک وقتی ممکن است مردم فکر بکنند طرفدار احمدی نژاد است لذا نحوه ی استفاده ی بهینه از اتوی سه هزار وات رأس ساعت 9 امشب به نحو مطلوبی در زیر می آید :

ابتدا اتو را روشن نموده همینطوری میگذارید بماند . میتوانید پیش خودتان فکر کنید که تلفن زنگ خورده و اقدس خانوم طبق روال یکساعت حرف میزند حواس شما را پرت میکند نمیگذارد به زندگی تان برسید . توجه داشته باشید که اتوی مناسب برای جنبش سبز یا باید اصلاً برچسب انرژی نداشته باشد یا اگر دارد فلش آن حداقل روی Z یا یکی از آخرین حروف الفبای جاسوسی انگلیسی باشد . با توجه به اینکه اگر اتو همینطور بیخود و بی جهت روشن بماند ده دقیقه بعد بوی سوختگی بلند میشود و شما یادتان می آید که اتو روشن است درحالیکه نباید بیاید لطفاً برای کمک به کندی حافظه به دماغتان گیره بزنید . دماغ شما با گیره خیلی خنده دار میشود و میتوانید به اتفاق اعضاء خانواده یکساعت به خودتان بخندید . خنده بر هر درد بی درمانی غیر از احمدی نژاد دواست . یکی از موارد درمانی خنده اینکه شما دوباره یادتان میرود اتو روشن است . دقت کنید که نباید زیاد بخندید چون بعد از هر کرکر خنده ای زر زر گریه می آید و حال آدم را میگیرد . چه بسا ممکن است وقتی دارید با اتوی روشن به گیره ی دماغتان میخندید بیایند درب خانه تان را رنگ بمالند بعداً ببرند به انو اعتراف کنید .

بعد که خنده تان تمام شد در کمال شخصیت گیره را از دماغتان بردارید بگو آخ آخ ! دیدی چی شد ؟ (اگر کسی نبود اینرا توی دلتان بگوئید) چنانچه کسی با تعجب از شما پرسید آخ آخ چی شد ؟ بشینید کل جریان را از اول برایش تعریف کنید . در این زمان اتوی شما همچنان روشن است . اگر هم کسی از شما نپرسید آخ آخ چی شد ؟ فوری گریه کنید بگوئید ای بی احساس ! بعد قهر کنید بروید خانه ی پدرتان . لطفاً جوری قهر نکنید که کار به طلاق و طلاق کشی بیفتد اینروزها همه دنبال بهانه اند . در حالت اول وقتی تعریف کل جریان تمام شد احتمالاً همان موقعها برق هم میرود و شما میتوانید با حیال راحت اتویتان را از برق بکشید و توی تاریکی یک شکم سیر به قدسی خانم فحش بدهید . در حالت دوم هم شما تا به منزل پدرتان برسید برق هم رفته خیالتان هم راحت باشد چون انو بدون برق کار نمیکند که نیروگاه را جر بدهد . در هر دو حالت این یارو انگار که برای در و دیوار حرف زده یا در زیر زمین کایت هوا کرده یا یک کاسه آرد را با چنگال خورده یا چه بسا خلاف ادب توی پیت گوزیده !