2009/07/06

الهی درد و بلای اس.ام.اس بخوره تو سر ننت !

.

در راستای اینکه بدلیل آلودگی هوا اس.ام.اس دوباره قطع شد وزیر مخابرات به رهبری نامه ای نوشت که اینجا منتشر میشود :

از : وزارت فیلتر و شنود و امثالهم
به : رهبر فیلتر و شنود و امثالهم

بفرموده در مدت یکهفته وصلی مجدد سرویس پیام کوتوله ارزیابی های کلی انجام شد که شرح آن در زیر می آید :

1- در ساعات اولیه وصل مجدد سرویس تعداد صد و سی و دو میلیون و نود هزار پیام به صدا سیما ارسال شد که مربوط به هیچکدام از شبکه ها نبود بلکه همه با مادر ضرغامی کار داشتند . سی درصد این تعداد البته با خواهر ضرغامی هم یک کارهائی داشتند که ما الآن رویمان نمی شود بگوئیم چه کار . دو ساعت پس از وصل سرویس ، ارسال پیامها بکلی قطع شد جوری که فکر کردیم سرویس دوباره قطع شده لیکن چون مسئول قطع کردن همه چیز همواره خود ما هستیم معلوم گردید تعداد هفتاد میلیون جاسوس دشمن که بدلیل پوشیدن آستین کوتاه و رکابی دست انگلیس بخوبی از آستینشان بیرون زده و پیدا بود جهت بیچاره کردن مخابرات اس.ام.اس را تحریم نموده فقط در یاهو برای هم آفلاین میگذارند . مشخصات نامبردگان جهت برخورد مقتضی به قوه گازگیری و قضائیه دلالت داده شد .

2- با وجود تمام تحریمهای بیگانه پس از اعلام تائید سلامت انتخابات توسط شورای فسیل بان تعداد یک پیام کوتوله از جائی حوالی روستای چنقار آباد از توابع جاده فرعی اسکو ارسال شد که متن آن به شرح زیر بود : بالاخره گاومون زائید ! کارشناسان ما معتقدند بدلیل اینکه این وقت سال هیچ دلیلی برای زائیدن گاو وجود ندارد لذا احتمالاً منظور فرد مربوطه از زائیدن گاو زیر سوال بردن سلامت انتخابات بوده باشد که مراتب به پلیس بین الملل جهت پیگیری دلالت داده شد . همچنین فردای همانروز پیامی با این متن که برای فردی با نام سازمانی آزیتا ارسال شده بود ردیابی گردید : شب بیا باغ ! (این اقدام با هوشیاری امام زمان گمنام در نطفه خفه شد و اصلاً کار به نطفه گذاری در باغ هم نکشید) و در آخر تعداد یک پیام دیگر از فرستنده ای حوالی میدان پاستور به موبایل خواهر فولاد زره فاطی با این مضمون ارسال شد : جون ! (احمدی نژاد با تکذیب این مطلب خواستار پیگیری فوری موضوع شد)

3- با توجه به موارد فوق و غبارآلود بودن هوا که بدلیل وفور خس و خاشاک حادث گردیده است و نیز با توجه به اینکه 18 تیر یک روز معمولی میباشد عصر امروز پس از پخش سخنرانی حضرت متعالی از صدا سیمان مجدداً به تعداد مندرج در بند یک برای مادر ضرغامی پیام ارسال شد که بدلیل نامعلومی متجر به قطع مجدد اس.ام.اس در تهران گردید . مستدعیست با توجه به اینکه در این انقلاب کوردلانه و مخملی تکنولوژی آخر کار دست ما میدهد دستور فرمایند تا سرویس مزبور حداقل تا شنبه بدلایل نامعلومی همینطور قطع بماند . امید است تا مصدع اوقات سیخ و سنگی آن حضرت همام نگشته باشیم . فصل الخطاب شما در این زمینه راه گشاد میگردد . آمین !