2009/07/06

ریغ رهبری دوباره غلیظ شد !

.

پیرو فرمایشات عظیم الشأن و اینا در روز پدر نتیجه گیری های زیر بر هر مسلمانی به مسجد رواست :
 1. جمهوری اسلامی جای باحالی است : نماز جمعه هم که نباشد ولادت حضرت علی هست که رهبر با قدرتهای زورگو حرف بزند .
 2. اصولاً ما انقلاب کردیم که با مردم خودمان برای قدرتهای زورگو حرف بزنیم . ببخشید این قدرتهای زورگو زورشان تمام نمیشود اینقدر شما حرف میزنید ؟
 3. کاش یکدفعه هم رهبری در جمع قدرتهای زورگو برای مردم خودمان حرف میزد ببینیم چی به چی است آخر .
 4. رهبری اینبار 24657657 دفعه کمتر گفت دشمن بجاش 321674687 دفعه گفت ملت ایران . احمدی نژاد دارد روی حرف زدن رهبری خوب کار میکند .
 5. میگیرند کتکمان میزنند بعد رهبرمان میرود دشمن را از اتحاد همین ما میترساند . جدی یعنی ما اینقدر اُسکلیم ؟
 6. دشمن باید از اتحاد ما بترسد ولی جمهوری اسلامی باید اتحاد ما را به چیزش بگیرد . این نکته در کنکور ضریب 8 دارد .
 7. رهبری به "برخی کشورها" که دموکراسی در ایران را رد میکنند هشدار داد . اداره آمار اعلام کرد از این به بعد 5/99 درصد میشود برخی .
 8. "برخی کشورها" باید از هشدار شفاهی ما بترسند ولی ما نباید از هشدارهای کتبی آنها بترسیم . قطعنامه که ترس ندارد .
 9. رهبری توصیه کرد که ما گول نخوریم . شاغلام را فرستادیم بگوید ما اگر قرار بود گول نخوریم الآن تو برای چی میخواستی حرف بزنی ؟
 10. رهبری گفت فریب خوردگان را سر جایشان می نشانیم . به حجاریان میگویند فریب خورده ولی ببخشید اینکه سر جایش نشسته بود شما بلندش کردید بردید یکجای دیگر .
 11. اصولاً ما را میفرستند زندان چون از قدیم گفته اند هر چیزی را باید گذاشت سر جاش . ضمناً فهمیدیم که ما الآن در زندان میتوانیم بشینیم قبلاً همش سر پا بود .
 12. میفرماید دشمن در پی ایجاد اغتشاش در کشور ماست . دشمن هم میفرماید این در پی اغتشاش در کشور ماست . خیلی باحاله ها . ماست !
 13. برخی کشورها (همان 5/99 درصد) در امور داخلی ما دخالت نکنند . سوء تفاهم شده اینها دخالت نمیکنند ما آویزانشان شده ایم صدای ما را به همه برسانند .
 14. این الدنگ میرود جمع عشایر ممسنی برای جهان بودجه تعیین میکند ولی دخالت نیست چون خیر و صلاحشان را میخواهد حیوون خدا .
 15. قرار شد رفتاری را که باید با دشمن بکنیم با دوست نکنیم . چشب ! نمیکنیم . شما هم دوستانه اینقدر با ما عین دشمن رفتار نکنید . درد دارد .
 16. رهبری یک کمی هم قربان حضرت علی رفت . خدا را شکر بالاخره در یک مناسبت پنج دقیقه هم درباره ی همان مناسبت سخنرانی شد یادمان رفته بود به پدرمان تبریک بگوئیم .