2009/07/06

آقای سازگارا ! ما دوستت داریما یه وقت عین این یارو هخا نشی !

.
با بررسی راهکارهای کاملاً علمی و عملی محسن سازگارا که همگی هم قبلاً در یک کشور تجربه شده و کاملاً کار ملت را راه انداخته است و نیز پس از جمع و تفریق و محاسبات مربوطه روی روشهای انتحاری ایشان از قبیل تجمعات پنج دقیقه ای در آرژانتین و امثالهم تا اینجای کار معلوم شد با استفاده از این روشها کل نظام در هشت ساعت و بیست و سه دقیقه سرنگون میشود لذا دو راه علمی دیگر برای صرفه جوئی در زمان سرنگونی با محاسبات زمانی مربوطه در زیر می آوریم :

راه علمی اول : همینطوری که داریم راه میرویم یکدفعه همه فرار کنیم

* اتفاقاتی که می افتد : همه یکدفعه دنبالمان میکنند فکر میکنند خبری شده . وقتی یک عده فرار کنند یک عده هم دنبالشان بدوند ده دقیقه بعد راست راستکی یک خبری میشود چون آدم دیوانه که نیست بیخود فرار و دنبال کند . اگر خبری نشد نیم ساعت بعد تمام خبرگزاریها خبر تعقیب و گریز شدید در تهران را به تمام جهان مخابره میکنند . وقتی اینطور شد سه دقیقه بعد رئیس جمهور خیلی از کشورها تعقیب و گریز در تهران را محکوم نموده خواستار ابطال انتخابات میشوند . از اینجا به بعد واقعاً یک خبرهائی میشود . هفت دقیقه بعد جمهوری اسلامی بیانیه میدهد و محکومیت کشورها را محکوم میکند . دوازده دقیقه بعد سفرای تمام کشورها از ایران احضار میشوند و یک زیر دریائی اسرائیلی از کانال سوئز عبور میکند . دقت کنید که شما در این زمان دارید می دوید یک عده ای هم دنبال شما می دوند . این حرکت اصولی جمعاً شصت و دو دقیقه طول میکشد و بکلی باعث خستگی دوندگان نظام شده دستاوردهای زیاد دیگری هم دارد که اینجا جا نمیشود .
* تجربه قبلی کشورها : البته ما خودمان ندیده ایم ولی ظاهراً در کنیا همه همینکار را میکنند . صبح که از خانه خارج میشوند همینطور بیخود و بی جهت می دوند . تا این لحظه خبری از سرنگونی دولت کنیا مخابره نشده احتمالاً علتش اینست که دولت آنها تا حالا در انتخابات تقلب نکرده که سرنگون بشود . در عوض مردم کنیا دونده های خوبی شده اند و هرجا که المپیک میروند بقیه میزنند بغل .

راه علمی دوم : از خودتان صداهای ناجور دربیاورید

* توضیح : صدای ناجور حتماً نباید از یک جای ناجور دربیاید بلکه باید صدای جاهای ناجور نظام را دربیاورد . یک روش کاملاً موثر برای اینکار اینست که شما هرچی فحش که دلتان میخواهد بدهید را روی کاغذ بنویسید . لازم است تا حتماً هر فحش فقط روی یک برگ کاغذ نوشته بشود . چنانچه بد خط هستید مهم نیست در هر حال قرار نیست کسی فحشهاتی شما را بخواند . هرچه بیشتر فحش بلد باشید صدای بیشتری تولید میشود . فحش نویسی عموماً از دیوار نویسی و اسکناس نویسی خیلی کمتر وقت میگیرد و نظام زودتر سرنگون میشود . اینکار حدوداً هیجده دقیقه وقت میبرد . کار که تمام شد بمدت شش دقیقه هرچی زور دارید جمع کنید . بعد کاغذها را روی هم گذاشته از دو طرف بگیرید و با تمام قوا از وسط قایم بکشید . صدای زرررت پاره شدن کاغذها اینقدر شدید است که بمدت دو دقیقه برق از سر خودتان هم میپرد . با توجه به نقش عمده برق پریدگی در سرنگونی نظام و نیز اینکه برق کله از برق اتو زودتر میپرد ممکن است چهار دقیقه بعد وزارت نیرو هم اطلاعیه بدهد که فعلاً در بحث ما نیست . چنانچه هر ایرانی اینکار را بکند جمعاً ظرف مدت بیست و چهار دقیقه از کل کشور صدای زررررت بلند میشود و اعصاب خاورمیانه را خرد میکند و کسی هم نمیتواند از آن جلوگیری کند درحالیکه تکبیر گوئی هم بیشتر وقت میگیرد هم درب خانه آدم را رنگ میمالند بعداً باید بروید به ایجاد سر و صدا اعتراف کنید .
* تجربه قبلی کشورها : بدلیل اینکه زررررت یک پدیده ی کاملاً ایرانی است و زرت و پرت هم کاملاً مختص خود جمهوری اسلامی است لذا تاکنون نمونه ی مشابهی در هیچ کشور دیگری از زررررت دیده نشده . حالا چه اشکالی دارد اینهمه راه علمی ما از آرژانتین و بقیه ی جاها یاد گرفتیم یک زررررت هم آنها از ما یاد بگیرند خدا را چه دیدی زد و در انتخاباتشان تقلب شد آنوقت پدر مادر ما را رحمت میفرستند که از این کارها یادشان دادیم !