2009/07/20

#436

نماز جمعه ی ما جواب داد : رهبری به تنبان خود پلیدی کرد !
.

البته ما منتظر بودیم که تعظیم علیه همانطور که قول داده بود این هفته دوباره تشریف بیاورد نماز جمعه برای ما انگشت تکان بدهد لیکن از قرار معلوم ایشان در جهت اصلاح الگوی مصرف روز مبعث همان کاری را میکند که جمعه باید میکرده . در اینجا با استفاده از قانون کـُن اسکاچ به بررسی کلام این معصوم میپردازیم :

* امروز اصلی ترین نیاز جامعه اسلامی ملاک قرار گرفتن عقل و خرد است : ببخشید الآن شما اینها را بما داری میفرمائی یا با خودت حرف میزنی ؟

* هر فردی با هر عنوان و موقعيتی اگر بخواهد جامعه را به سمت ناامنی سوق دهد از نظر عموم ملت ايران انسان منفوری است : جنابعالی الآن رسماً داری همین کار را میکنی پس چرا اینقدر محبوبی ؟

* نگفتن مسائلی که بايد گفت عمل نکردن به وظيفه است : ما هم خواستیم به وظیفه مان عمل کنیم گفتیم در انتخابات تقلب شده بعد شما صد هزار نفر را فرستادی چون ما به وظیفه مان عمل کرده بودیم گرفتند ما را یک فص زدند .

* گفتن مسائلی که نبايد گفت عمل کردن برخلاف وظيفه است : بالاخره چی شد ؟ شما اول بفرما چی را باید گفت چی را نباید گفت بعد بیا برای ما خط و نشان بکش . این مموتی اندازه ی قاطر نمی فهمد ما حرف نزدیم ایندفعه بخاطر عمل نکردن به وظیفه مان کتک خوردیم . تازگیها دست بزن پیدا کردی ها !

* بزرگ‌ترين گناه برهم زدن امنيت است : پس به زبان خوش بگذار رفراندوم برگزار بشود این لباس شخصی ها را جمع کن شر را بکن اینقدر گناه نکن .

* نخبگان مراقب باشند : نخبگان دیگر کارشان از مراقبت گذشته . الآن همه شان دارند در اوین مراقبت میشوند فقط یک کمی دردشان می آید .

* نخبگان در امتحانِ ِعظيمی قرار گرفته‌اند و موفق نشدن در اين امتحان تنها مردود شدن نيست، بلکه موجب سقوط آنها خواهد شد : حالا شما بزرگواری کن شهریور هم یک امتحانی بگیر شاید ایندفعه قبول شدند . ضمناً رودربایستی نکن یک دفعه بگو میخواهم رفسنجانی را سقوط بدهم اینقدر نخبه به نافش نبند .

* ادعای عدم مداخله قدرتهای خارجی در امور ايران نشان‌دهنده بی‌حيایی است : قبلاً سر مسئله فلسطین میگفتی ادعای مداخله آنها نشاندهنده بی حیا ئی است الآن ادعای عدم مداخله بی حیائی است . آقاجان این بی حیاها را ول کن این وسط روشن کن بفرما ببینیم نشاندهنده ی بی حیائی کی است ؟

* برخی دولتهای غربی مراقب رفتار خصمانه خود باشند، زيرا ملت ايران عکس‌العمل نشان خواهد داد : ملت ایران قبلاً عکس العمل نشان داده . به جان آقا الآن نصف ملت در عکس العمل به دولتهای غربی رفته اند همانجاها پناهنده شده اند عمراً هم برنمی گردند ایران . شما خیالت راحت .

* دوباره برخی دولتهای غربی مراقب رفتار خصمانه خود باشند، زيرا ملت ايران عکس‌العمل نشان خواهد داد : ببخشید نکنه دوباره میخواهید برادران را بفرستید از دیوار سفارتشان بروند بالا ببندید به خیک ملت ایران ؟ پس چند ماه پیش که از دیوار سفارت انگلیس رفتند بالا خواستند عکس العمل نشان بدهند ؟ مولا جان ! تو رو به آن جسم ناقصت قسم نکن اینکارها را این برادران دوتا عکس العمل دیگر نشان بدهند میشوند عینهو تارزان ها .

* البته رسانه‌های استکباری به منظور حمايت از اغتشاش‌گران آنها را مردم می‌نامند : نخیر ! کیهان به منظور حمایت از جنابعالی مردم را اغتشاشگر می نامد . جنابعالی بفرما رسانه های استکباری بعد از حمایت از اغتشاشگران چی گیرشان می آید ؟ همینطوری مفتی که نمیشود حمایت کرد برادر من خود شما به خودت نگاه نکن مفتکی از تروریستها حمایت میکنی شما بزرگواری ، امامی ، خدائی این استکبار فقط بی حیا هستند خودت فرمودی .

* مردم، آن جمعیت میلیونی است که به محض دیدن این اغتشاشگران و مفسدان، خود را کنار می‌کشد و آنها را با دیده نفرت و انزجار نظاره می‌کند : ببخشید شما که به همان جمعیت میلیونی میفرمائی اغتشاشگر . آنهائی که ما خودمان را از جلویشان میکشیم کنار با نفرت و انزجار نگاهشان میکنیم همانهائی هستند که حضرتعالی میفرستی سراغمان . اینها را جمع بزنی کلاً هزار نفر نمیشوند حساب از دستت در رفته ها جسارتاً شما خودت را گیر آوردی ؟

* سیاسی‌بازی‌ها خلاف عقل است : پس یک لطفی کن بشین عبادتت را بکن سیاست را بگذار کنار بگذار زندگی مان را بکنیم . خدای نکرده پس فردا خلاف عقل میشوی خوبیت ندارد برای رهبر مسلمانان جهان ها . بعداً نگی نگفتی !