2009/07/21

#437

هرگز نشه فراموش ، لامپ اضافی روشن !
.

نظر به اینکه امشب ساعت 9 هوای ایران تاریک میشود درحالیکه قبلاً همین موقعها روشن بود اینجانب بعنوان بابا برقی ملت ایران دو روش تولید تاریکی سبز را به اطلاع عموم میرسانم :

روش سبز اول : ساعت 9 شب مهمان دعوت کنید .

ما آدمهای مهمان نوازی هستیم . از طرفی خانه همدیگر یا نمیرویم یا یک ایل را جمع میکنیم میرویم مهمانی . در اینجا صاحبخانه مجبور میشود برای اینکه شما خانه اش را منور بفرمائید هرچی چراغ دارد روشن کند تا تعارفش کمونه نکند . ما ایرانیها تعارف هم که نباشد عادت داریم بخاطر مهمان چراغ خوابها را هم روشن کنیم . کسانیکه دعوت میشوند اگر میخواهند در راه جنبش سبز خرج دست صاحبخانه نگذارند ساعت نه و نیم زنگ بزنند بگویند داشتیم می آمدیم الک خورد به دولک نمیتوانیم بیائیم . صاحبخانه ی محترم لطف بکند نیم ساعت پای تلفن به طریقه ی شابدل عظیمی اصرار بکند که مهمانها هر جور که شده بیایند آخه خانم کلی تدارک دیده اگر به خورد شما ندهیم باید بریزیم دور . دقت کنید که شما اینقدر سرگرم اصرار هستید که یادتان رفته به اندازه ی امجدیه چراغ روشن کرده اید . ساعت ده نهایتاً با ذکر عبارت "بهرحال خوشحال میشدیم تشریف می آوردید" با خوبی و خوشی از هم خداحافظی کنید و بروید کل گفتگوها را برای عیال تعریف کنید . اینکار خیلی سخت است و خودش سه ساعت طول میکشد ما عیال نداریم ولی دیدیم دست مردم ! احتمالاً در همین زمان ناگهان برق میرود و شما درحالیکه توی دلتان قایم میگوئید هورا عیال را دودره نموده میروید بخوابید . ما پیروزیم !

روش سبز دوم : ساعت 9 صدای رفسنجانی پخش کنید .

به حضرت عباس بنده خودم با همین چشمهائی که الآن دارم شما را می بینم 25 تیر دیده ام تا صدای رفسنجانی پخش میشود اینها خودشان برق را قطع میکنند . تا فرصت هست یک نوار از رفسنجانی پیدا کنید مهم نیست درباره ی چی حرف زده باشد در نماز جمعه هم مهم نبود مهم جنبش سبز است . چنانچه متولد 2008 به بالا هستید و غیر از سی.دی و فلش مموری چیزی نمی شناسید یکجوری نوار را آپلود یا دانلود یا اسکن یا پرینت یا یک اصطلاح مشابه یکنید ببرید پشت بام . تا ساعت 9 شد شاسی play را فشار بدهید خودتان همانجا حصیر بیندازید دور هم بشینید تخمه بشکنید بخندید . توی تاریکی پشت بام یک حالی میدهد که نگو . دیده ایم ما دست مردم ! وقتی صدای رفسنجانی پخش بشود فوری یک نفر که ما نمیدانیم کی به اداره برق زنگ میزند میگوید پدرسگ برق را قطع کن . توجه داشته باشید که همیشه نباید از خودمان مایه بگذاریم یکی از راههای مهم پیروزی آنهم توی تاریکی اینست که طرف را زورکی مجبور به یک کاری بکنید که نمیخواهد . (خیلی بی ادبید شماها منظورمان قطع برق و اینا بود نه اونجوری و اونا !) . ما همچنان پیروزیم !