2009/07/20

#435

جاکش تنبون خودشو نمیتونه بکشه بالا واسه ما ارتش آورده !
.
نظر به اینکه تمام دنیا به عراق لشکر میکشند این شیلنگ برای ما لشکرکشی میکند در اینجا ضمن تبریک تصرف حوزه نفتی ایران توسط ارتش قهرمان عراق به محضر آقا که برای وقوع چنین اتفاقاتی با همان جسم ناقص و عقل کاملی که یک ذره دارد خیلی زحمت کشیده دلائل این امر را در زیر می آوریم .
به پانزده دلیل ارتش عراق حوزه نفتی ما را تصرف کرد :
 1. دیدند جیبوتی و کومور که آنطرف دنیا هستند بیشتر از اینها که یک وجب فاصله دارند از جمهوری اسلامی گیرشان آمده .
 2. دیدند در هر حال این اُسکل بازم میپرد تو بغل جلال طالبانی با گروهبانهای امریکائی عکس میگیرد برمیگردد ایران میگوید میخواستند منرا بدزدند سوژه عوض میشود ما یادمان میرود .
 3. دیدند چند وقت است سر جمهوری اسلامی به انتخابات گرم شده کسی در عراق منفجر نمیشود خواستند تشکر بکنند اینجوری کردند .
 4. دیدند ما همیشه برای عراق دشمن فرضی هستیم . داشتند ارتش تشکیل میدادند یک حمله هم به دشمن فرضی کردند .
 5. دیدند اگر بیایند تهران را هم بگیرند این فرمانده کل ارتش ما را تا بخواهند با جرثقیل تکان بدهند اینها مشهد را هم گرفته اند .
 6. دیدند هر کسی به ایران عزیز بریند در هر صورت میگویند یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران بدست آمده گفتند اینهم روش .
 7. دیدند الآن هر کسی هر کاری بکند آخرش می افتد گردن انگلیس خواستند دق دلی شان را سر آن بدبخت خالی بکنند .
 8. دیدند اگر کسی بخواهد اعتراض بکند رهبر ما میرود نماز جمعه میخواند همه را می اندازند زندان دیگر کسی اعتراض نمیکند .
 9. دیدند اینهم بهانه میشود که مردم بزنند زودتر خشتک نظام را دربیاورند آنها اول از همه راحت میشوند خواستند بما کمک بکنند .
 10. دیدند جمهوری اسلامی هم بدتر از عراق با اینهمه زرت و پرت نمیتواند از شهرهای خودش دفاع بکند خواستند از شهرهای ما دفاع بکنند .
 11. دیدند اگر بگیرند بسیجی ها باید دفاع بکنند آنها هم که همه شان عرب هستند اینها زبان همدیگر را می فهمند یکجوری با هم کنار می آیند .
 12. دیدند نوری المالکی زمان صدام که فراری بود خوب سوراخ سمبه های ایران را یاد گرفته گفتند ببر چندتا را نشانمان بده .
 13. دیدند اگر اینها حوزه نفتی ما را نگیرند روسیه میگیرد گفتند مگه ما اینجوری هستیم ؟
 14. دیدند آخرش نهایتاً میروند بعنوان آغازگر جنگ سازمان امضا ملل میدهند جمهوری اسلامی پیروز میشود گفتند پس بگذار حال کنیم .
 15. دیدند ما یک ضرب المثل داریم میگوید به مرده که رو بدی باید باهاش مسابقه دو بدی خواستند ما بیخود ضرب المثل نساخته باشیم !

توضیح ضروری : بنده خودم میدانم که از اینجا خانواده رد میشود نباید حرفهای بی ادبی زد ولی شما خودتان بشینید سه ساعت فکر بکنید ببینید در حال حاضر به آقای عراق غیر از این دیگر چی میشود گفت من فوری تیتر را عوض میکنم !