2009/07/20

#434

آقای ذوالنور ! داداش حتماً باید بزنیم تو برجکت ؟!
.

مجتبی ذوالنور نماینده اشرف مخلوقات در سپاه پاسداران طی حکمی با حفظ سمت بعنوان رئیس مرکز آمار ایران انتخاب شد . این انتخاب که مثل سایر انتخابهای جمهوری اسلامی با اشاره ی مستقیم هیچکسی از هیچ جائی انجام شد در پی آن اتفاق افتاد که ایشان گفت "ماموران یک گاز اشک آور پرتاب میکردند آشوبگران پنج تا" . نامبرده پیش از انتخاب بجا و شایسته به این سمت قبلاً در جائی گفته بود "صد و نود طنزنویس با دریافت پولهای کلان قصد تخریب احمدی نژاد را داشتند" . این درحالیست که طبق آخرین محاسبات ما در طول این مدت نهایتاً ده تا طنزنویس در داخل و خارج کشور وجود داشتند که قصدشان از طنرنویسی هرچی که بود همه شان علیرغم دریافت پولهای کلان بدتر از ما آس و پاند . هنوز کسی فرمول محاسباتی آمارهای ذوالنور را نمیداند لیکن گمان میرود که ایشان بطورکلی آمار را از یکجاهائیش درمی آورد که ما الآن رویمان نمیشود بگوئیم کجا !

کارشناسان معتقدند با این روند چنانچه به ازاء هر یک گاز اشک آور ماموران ، آشوبگران پنج تا اشک آور پرتاب کرده باشند جدا از اینکه ذوالنور این موضوع را کجا دیده یا از کی شنیده و سوای اینکه آشوبگران اینهمه گاز اشک آور از کجا می آورند الآن باید بجای ما کل ماموران بستری بوده باشند . هنوز علت اینکه چرا این موضوع سر و ته است روشن نیست لیکن گمان میرود ذوالنور در هنگام محاسبه ی آمار روی دستهایش بالانس میزند . برخی آگاهان نیز ضمن تائید آمار ذوالنور افزودند بطورکلی چون گاز اشک آور گازی است که اشک آدم را درمی آورد و اصولاً این قبیل گازها در بدن بسیج زیاد تولید میشود لذا در آن تراکم و فشار و شلوغی خصوصاً بعد از پرتاب گاز اشک آور ماموران ، چه بسا که یکجور گاز اشک آور دیگری از یکجاهای دیگری پرتاب شده باشد که کار پنج تا اشک آور راستکی را یکجا میکند . آگاهان از ذکر اینکه این گازها از کجای بسیج پرتاب میشود خودداری کردند !

توضیحاً اینکه بعد از ارائه آمار فوق ما به نمایندگی از سایر همکاران بدلیل زیاد شدن دست قصد داشتیم طنزنویسی را ول کنیم با پولهای کلان برویم دنبال یک کار دیگر لیکن بنا به اصرار شما عزیزان تا اطلاع ثانوی همچنان بکارمان ادامه میدهیم . لطفاً عنایت بفرمائید اگر بعداً دوباره آمدند گفتند ما قصد تخریب احمدی نژاد را داشتیم ما از همین الآن ضمن تکذیب جدی این مطلب از شما تقاضا می نمائیم با مراجعه به آمار فوق خودتان ببینید کی با قصد یا بدون قصد کی را تخریب کرده . ضمن اینکه ما به هیچ وجه از اینجور کارهای مردم آزاری بلد نبوده نهایتاً بلدیم بعضی وقتها بزنیم تو برجک بعضیها عینهو همین ذوالنور !

توضیح ضروری : چنانچه متوجه دهن دره های ما که بعضاً از آسمون قرمبه شدیدتر است در وسط این متن شدید آن دیگر تقصیر داور خان است که ساعت سه و نیم نصف شب سوژه میدهد دست آدم . گفته باشیم !