2009/07/19

#433

ماهواره ای که برای اولین بار صدای حیوان را در فضا پخش کرد !
.

البته در این شرایط آدم خنده اش میگیرد و شاید بعضیها بگویند علیرضا جان تو هم وقت گیر آوردی ؟ لیکن در چهلمین سالگرد پرتاب آپولو 11 به فضا از مقایسه ی آن با همین ماهواره امید خودمان طبق معمول نتایجی بدست آوردیم که هیچکسی قبلاً نیاورده بود یا اگر آورده بود صدایش را درنیاورده بود . (چقدر گفتم "ورده بود" !)
  1. بعد از پرتاب آپولو 11 بشر فهمید که دانشمندان میتوانند به جاهای مهمی مثل فضا هم برسند بعد از پرتاب ماهواره امید بشر فهمید که فضا زیاد جای مهمی نیست هر کی از راه میرسد یک ماهواره ول میدهد فضا که به اسرائیل ضربه بزند .
  2. بعد از پرتاب آپولو 11 یک جنگ فضائی در جهان شروع شد بعد از پرتاب ماهواره امید نزدیک بود یک جنگ زمینی شروع بشود لاریجانی و رفسنجانی و ولایتی رفتند گفتند این بچه است بابا حالا یه زری زده .
  3. بعد از پرتاب آپولو 11 ملت امریکا از طرف تمام جهان تقدیر شدند بعد از پرتاب ماهواره امید ملت ایران از طرف تمام جهان تحریم شد .
  4. بعد از پرتاب آپولو 11 هزاران مقاله ی علمی نوشته شد بعد از پرتاب ماهواره امید میلیونها جوک و اس.ام.اس ساخته شد .
  5. بعد از پرتاب آپولو 11 بشر فهمید با علم و فناوری چه کارهائی که نمیشود کرد بعد از پرتاب ماهواره امید بشر فهمید همینطوری سکینه خیاری خیلی کارها میشود کرد .
  6. بعد از پرتاب آپولو 11 ایرانیها به انجام کارهای خیلی سخت گفتند آپولو هوا کردن بعد از پرتاب ماهواره امید ایرانیها گفتند حالا مثل که چی ؟ آپولو هوا کردی ؟
  7. قبل از پرتاب آپولو 11 یک موشک روسی به فضا پرتاب شده بود قبل از پرتاب ماهواره امید چندتا موشک روسی به اسرائیل پرتاب شده بود .
  8. دوباره قبل از پرتاب آپولو 11 یک موشک روسی به فضا پرتاب شده بود قبل از پرتاب ماهواره امید یک موشک روسی بما فروخته شد .
  9. بشر با استفاده از سوخت نیروگاههای هسته ای آپولو 11 را پرتاب کرد ما بعد از پرتاب ماهواره امید فهمیدیم نیروگاه هسته ای مان سوخت ندارد .
  10. بعد از نصب پرچم امریکا روی کره ماه توسط آپولو 11 تمام دنیا امریکائیها را تحسین کردند بعد از پخش پیام احمدی نژاد در فضا توسط ماهواره امید تمام دنیا بما خندیدند !