2009/06/19

#402

تمساح دوباره اشک ریخت : ای رهبر آزاده چماق داریم آماده !
.

نظر به اینکه رهبری در خطبه های اول با اقتدار خاصی مشکل سکینه را حل کرد و در خطبه های دوم نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیکتر شد حال آنکه قبلاً دورتر بود و آن خانمی که شوهرش قبلاً رئیس جمهور دموکراتها بود هم شاهد است جا دارد تا در اینجا شهادت خودمان را در هفته آینده به خودتان تبریک و تسلیت عرض نموده برویم برای خودمان اشکی بریزیم ! (بی ادب آدم فقط در مستراح اشک نمی ریزد !)

دلائل شهادت ما در هفته آینده :
 1. دست امام زمان در انتخابات بود : ما فکر میکردیم دست محصولی در کار بوده . ای امام زمان متقلب .
 2. چطوری میشود با اختلاف 11 میلیون رأی تقلب کرد ؟ : اتفاقاً ما هم خواستیم همینرا بپرسیم بی زحمت دفعه بعد بیشتر توضیخ بدهید .
 3. رفسنجانی را 50 سال است که می شناسم همه چیزش را میدانم : دقت کنید رفسنجانی رهبری را چند سال کمتر می شناسد چیز زیادی از او نمی داند .
 4. میروند کوی دانشگاه بچه ها را کتک میزنند بعد اسم رهبری را هم می آورند : دراینباره صحبت کردیم گفتیم ایندفعه که رفتند کتک بزنند اسم من را بیاورند . ضمناً الآن که دیگر میتوانیم فحششان بدهیم ؟ ای پدرسگهای پفیوز بی همه چیز حرامزاده .
 5. مسئولیت اتفاقات بعدی با کاندیداها است : یعنی قرار است از این به بعد میرحسین و کروبی ما را کتک بزنند .
 6. بازم مسئولیت اتفاقات بعدی با کاندیداها است : پس اتفاقات هنوز تمام نشده قرار است اتفاقات دیگری هم بیفتد .
 7. ایندفعه شخصاً از شورای نگهبان خواستم همکاری کند : رهبری قبلاً از شورای نگهبان میخواست که همکاری نکند ایندفعه خواست که بکند .
 8. انتخاب پای صندوقها بود نه کف خیابان : ما هم رفتیم رأی دادیم که همینرا بگوئیم بعد دیدیم نتیجه اش یکی است ریختیم کف خیابان .
 9. غیر از راه قانونی بنده زیر بار بدعت های دیگر نمیروم : حالا شما خودشو ناراحت نکن . بدعت که خوب است یه دو هفته دیگر که کار ادامه پیدا بکند زیر بار چیزهای دیگر هم میروی .
 10. همه اش زیر سر این انگلیس خبیث است : خدا الهی ازش نگذرد از روزی که انقلاب شد همه همین را میگویند .
 11. برنامه سازی رادیوهای بیگانه شروع شده است : بی زحمت الآن چند سال است که قرن بیست و یک شده همه ماهواره دارند رادیو مال قدیمها بود بزن طپش و pmc یک برنامه سازی هائی میکنند مامان .
 12. رئیس جمهور امریکا از اینطرف نامه میدهد از آنطرف تحریک میکند : البته نفهمیدیم از کدام طرف ولی رئیس جمهور ما هم از همان طرف نامه میدهد از همین طرف تحریک میکند این به اون در .
 13. آن خانمی که شوهرش قبلاً رئیس جمهور همین دموکراتها بود حرفهائی میزند : این زن ذلیل اگر شوهرش آدم بود زنش را جمع میکرد نمیگذاشت حرف بزند ولی حالا خودمانیم گوش کن ببین چه حرفهائی میزند شاید بدرد مادر بچه ها خورد .
 14. اگر این قضایا تکرار بشود بنده دوباره خواهم آمد صریحتر حرف میزنم : بهرحال تکرار نشد هم شما دوباره تشریف بیاور . انشالله ایندفعه که تشریف آوردی ما هم تشریف می آوریم جمیعاً با هم صریحتر حرف میزنیم .
 15. یک جان بی ارزش و جسم علیل دارم آنهم فدای انقلاب : ما هم الآن همینها را داریم جسممان که هفته ی پیش علیل شد جانمان هم که هفته ی بعد فدا میشود کی به کیه فدای انقلاب . (صدای گریه !)