2009/06/18

#401


نماز این هفته راستکی دشمن شکن میشود ؛ تا دشمن کی
باشد !

در راستای اینکه ادامه روند موج مخالفتها اگر به هیچ نتیجه ای هم نرسد تهش ملت دارند کم کم مسلمان میشوند و در پهنای اینکه ملت از تکبیر روی پشت بامها فعلاً به نماز جمعه رسیده اند و اگر ول کنی تا هفته ی آینده همه شان برای اعلام اعتراض به نتیجه انتخابات ممکن است بروند مکه حاجی هم بشوند و نیز با توجه به اهمیت فراگیری نماز جمعه که بر هر نمازگزار معترضی که همین معترض بودنش برای نماز جمعه بلد نبودن کفایت میکند ، واجب است لذا تصمیم گرفتیم اصول کلی نماز جمعه اعتراضی را جهت خیل عظیم عاشقان و دلسوختگان و خانه سوختگان و پدرسوختگان محترم شرکت کننده بیاوریم :

اول : تیمم

دقت کنید که در حال حاضر بدلیل اینکه ملت همه خاک بر سرشان شده لذا در سال الگوی مصرف شرط وضو از نماز این هفته حذف شده ملت میتوانند با همان خاکی که روی سرشان است به نیت تیمم نماز بخوانند . چنانچه کسی به صحت تیمم خود شک داشت یا به صحت تیمم کسی شک داشت یا کلاً به کسی شک داشت یا اصولاً آدم مشکوکی بود برود در خط مقدم نماز جمعه ریخت سه تا از طرفداران بیست و چهار میلیونی احمدی نژاد را ببیند تا بفهمد چه خاکی بسرش شده . اگر اینکار را هم کرد ولی هنوز به خاک بر سر شدن شک داشت برود دکتر بگوید من نفهم شده ام بلکه خوب شد !

دوم : کلوخ

توجه داشته باشید که در نماز دشمن شکن این هفته قرار است دشمن حتماً بشکند و چون دشمن ما عموماً از طریق انتفاضه و اینجور چیزها میشکند و نیز اگر مهر نبود روی سنگ هم میشود نماز خواند لذا بر هر نمازگزاری واجب است تا برای ادای فریضه ی شکاندن دشمن از طریق نماز و انتفاضه ، قبل از عزیمت به محل حتماً یک مشت سنگ درشت توی جیبش بریزد . این سنگها ممکن است در نماز این هفته کار مهر را برایتان نکند ولی جانتان را حفظ میکند . یکی از شعارهای دشمن شکن ما اینست که آدم اول باید با سنگ زنده بماند تا بعد بتواند با مهر نماز بخواند !

سوم : اقتدا

به اولین نفری که جلویتان است اقتدا کنید هرچی باشد خیلی بهتر از اولین نفری است که جلوی همه ایستاده . خجالت هم نکشید هرچی نفر جلوئی گفت شما صدای همانرا دربیاورید زمزمه کنید . مطمئن باشید که از صف اول نمازگزاران هم همه همینجوری هستند فقط زمزمه ها فرق میکند . اگر شنیدید نفر جلوئی دارد ذکر مبارک "خس و خاشاک توئی دشمن این خاک توئی" را میگوید اشتباه نشنیده اید شما همانرا زمزمه کنید . در نماز دشمن شکن این هفته مهم اینست که شما عقبی ها فقط یک صدائی از خودتان درآورده باشید تا صدای جلوئی ها را دربیاورید !

چهارم : قبله

در واقع قبله یعنی حلقه چشم مستت ولی شما شخصیت داشته باشید به روی خودتان نیاورید . قاعدتاً اینجوری است که آدمیزاد به هر طرفی که رو بکند خدا همان طرفی است ولی این هفته شما هر طرفی که باشید به خدا پشت کرده اید . اگر پشت نکرده بودید این هفته اصلاً نمی آمدید نماز جمعه . حضرت عباسی چندتای شما را اگر همین الآن ببرند برای گزینش بپرسند در نماز جمعه تهران قبله کدام وری است رد نمیشوید ؟!

پنجم : خطبه

در خطبه های نماز این هفته قرار است جلوئی ها فلسفه شهادت را یاد بگیرند تا عقبی ها شهید بشوند . مهم نیست در خطبه ها چی گفته بشود بلکه امام جماعت این هفته همین پریروز هم که داشت برای نمایندگان کاندیداها حرف میزد انگار داشت خطبه میخواند . خداوند زمانیکه نماز جمعه را خلق میکرد به همه چیز فکر کرد جز خطبه برای همین هم نگفت کی در خطبه چی بخواند . شما میتوانید در راستای استفاده بهینه از خدا برای رساندن صدای اعتراضتان به گوش جهانیان خودتان خطبه بخوانید . برای خطبه خواندن باید یک نفر یک چیزی بگوید شما بقیه اش را بگوئید . مثلاً اینطوری --> جلوئی ها : رأی ما رو دزدیدن ، عقبی ها : با رأی ما پز میدن . ما قول میدهیم بعد از شهادت خطبه های شما را روی دیوار بنویسیم اگر نشد حداقل زنگ میزنیم به صدای امریکا میگوئیم !