2009/06/20

#403

ما دیگر به رأی خواهی نمی آئیم به خونخواهی می آئیم ...
.

بدینوسیله اینجانب بدلیل حوادث امروز تهران به نمایندگی از برادران ابطحی و تاج زاده و سایرین در تلویزیون اعترافاتی نمودم که چون پخش نشد متن کامل آن در زیر می آید :

اعتراف : بنده از عوامل شیطان پرست سایت آویزون میباشد که جهت براندازی مخملی یک هفته پیش رأی دادم . با توجه به اینکه اسرائیل هرچی که پول داشت تا دو هفته پیش بمن داده بود که برای براندازی به موسوی رأی بدهم و دیگر پول نداشت لذا صد میلیون دلار از امریکا قرض گرفتم به قرار اینکه سر برج پس بدهم هنوز ندادم . سپس چون من شیطان پرست میباشد لذا بعد از اینکه رهبری قبل از تائید انتخابات تبریک گفت با پولهای فرانسه یک کمی تعجب کردم ولی چون پول فرانسه کم بود زیاد تعجب نکردم . ابطحی آمد گفت انگلیس هم به شیطان پرستها خوب پول میدهد گرفتم آرای احمدی نژاد شد بیست و چهار میلیون تا گفتم اکـّه هی ی ی ی مصبتو شکر . تاج زاده آمد گفت دو تومن بیشتر میدهم همینرا بلندتر بگو پول را داد رفتم پشت بام تکبیر هم گفتم .

دیشب عمه ام برای زن دادن من روی مخم داشت کار میکرد با او بحث سیاسی کردم . آن خانمی که شوهرش قبلاً رئیس جمهور امریکا بود یادم داده از این کارها وگرنه بلد نبودم . اصلاً بمن چشم خواهری نگاه نمیکرد بی حیا . خدا الهی از من نگذرد . این دختری که امروز در خیابان کارگر کشتم بهش نظر بد داشتم گفتم چیکار کنم چیکار نکنم کشتمش . چندتا پسر دیگر هم بودند که در کوچه به دختر خاله من بد نگاه میکردند امروز رفتم در خیابان ستارخان که خدا بیامرز خودش هم جاسوس بود زدم سر و کله شان را شکستم خون زیاد آمد . نمیدانم چندتایشان را کشته ام هنوز فیلمش درنیامده . بعد رفتم مرقد بمب بگذارم دنبالم کردند فرار کردم بمب وسط راه منفجر شد خودم هم مردم !

پدر این پول بسوزد که من اینهمه کار برایش میکنم . از برادران پلیس و بسیج و سپاه و ضد شورش و ضد سوزش و ضد جنگ و ضد تقلب و ضد بشر و ضد گلوله و ضد زلزله و غیره که تمام کارهای من به اسم آنها در رفته میخواهم منرا حلال بکنند ما هم قول میدهیم آنها را حلال ، بکنیم !

توضیح : طنز می نویسم تا بگویم که با تمام این احوال هنوز همه مان سر جا و سر کار خودمان هستیم بدون کمترین لغزش و تکان ...