2008/06/29

اسپانیا

آلمان لقمه خوشمزه ای بود برای اسپانیا خوردنش به ما هم چسبید !

ضمن اینکه : همیشه ... چی میشه ؟! ... قرمز برنده میشه !

بدینوسیله این پیروزی بزرگ را که از برکات این نظام شکوهمند بوده

و با عنایات خانوم حضرت رقیه و بانوی + ۱ آنجلا مرکل بدست آمد در ابتدا

به پیشگاه نامسلمانان جهان و بعد به محضر ملت شریف ، غیور ، سرافراز

و همیشه صحنه دار اسپانیا تبریک و تهنیت عرض نموده باشد تا مشت محکمی

بر دک و دهان شرق و غرب و شمال جنوب باشد و نیز جا دارد تا به همین مناسبت

رئیس جمهور ما یک سفری به اسپانیا بنماید تا راهکار پیروزیهای بعدی را

به امت قهرمان پرور اسپانیا نشان بدهد انشالله تعالی !

به همین مناسبت مجلس جشنی با حضور سینه زنان حرم توپخونه برگزار میگردد

از پذیرفتن اطفال بد حجاب بشدت معذوریم لیکن لوئیز آراگونز اگر باشد اشکالی ندارد !

بنده در این لحظه سراسر نورانی و آسمانی و مهتابی و چندتا چیز دیگر مایلم تا

مراتب همدردی خودم را به ملت قطعنامه پرور آلمان به زبان شیرین آلمانی عرض بنمایم :

--> ایشتین پیخ شاخ تاخن تیش خاپن بیلیخ پاخ تیخ توخن شاخ شیخ تاخن

ایشپید ایشناد آخن گلاد باخن اشپینوزا اشکودا شخن پیختن تاخین پوف شیختید

پیختین شیخن تیخ پاخن پخن پوخ تاخ اوخ ایخ آخن شیخین پیف پوف خوف ! <--

.......... حالی کردیما ! به خدا ! ..........