2008/12/27

بنده تا اطلاع ثانوی دیگر طنز نمی نویسم تعطیل شد آقا جان خلاص !

...
اصلاً یعنی چه ؟ رئیس جمهور محبوب ، دکتر ، مهندس ، جراح ، فضانورد ، پابرهنه ، کفش پرت کن ، مانکن ، از در و دیوار بالا برو ، مهر ورز ، شنگول ، منگول ، دست راست و گوش چپ نظام ، چشم و چال آقا ، امید محرومان ونزوئلا ، آن بوردای هزاره سوم ، بوی رجائی ، مکتبی ، سیاسی ، الهی ، عرفانی ، صلح آمیز و خیلی چیزهای دیگر ، رفته در همایش برگزیدگان ۳۰ سال سلامت ایران بین یک عالمه پزشک و پرستار و امثالهم گفته سلطه صهیونیستها به پایان راه خود رسیده است ، پوز عبید زاکانی را زده با همین یک حرکت آنوقت شما فکر میکنید من و ما و غیره هی بشینیم اینجا هر چقدر هم زور بزنیم عمراً دیگر میتوانیم کسی را بخندانیم ؟!

شما فکر کرده اید سلطه صهیونیستها هیچ ربطی به همایش پزشکان ۳۰ سال سلامت ندارد ؟ نخیر ! اتفاقاً درست فکر کرده اید هیچ ربطی ندارد ! بلکه اصلاً اوج هنر ایشان در همین است که عینهو خود قرآن عمراً کسی نتواند لنگه حرفهایش را بیاورد ولو اینکه خیلی هم زور زده باشد !

ما رفتیم پی کارمان آقا جان . دفعه بعد اگر خاتمی رئیس جمهور شد که هیچی برمیگردیم همینجا دوباره می نویسیم ، اگر نشد ما تا آخرین روز روی کار بودن این طنز متحرک سه بعدی میرویم باغچه بیل میزنیم فقط ! شما هم از ما توقعات بیخودی نداشته باشید بی زحمت . گفته باشم !