2008/06/27

#22

به بهانه برگزاری کنکور سراسری : تعلیم و تعلم جنایت است !

نتایج راستکی کنکور را فقط در اینجا بخوانید !


چهره رئیس سازمان "سنجش" کشور !

۱) آقای مظفر شاسکول دیم آبادی دارای سهمیه درجه ۹۷ شاهد بدلیل رد شدن خمپاره از بیخ گوش باباش دارنده رتبه یک رقمی ۴۱۶۵۴۸۶۷۹۸۷۹۸ فاقد هرگونه شماره شناسنامه ولی دارای ریش انبوه در رشته پزشکی دانشگاههای تهران ، ایران و شهید بهشتی قبول گردیده و لازم است تا نامبرده از الآن تا هر وقتی که دلش خواست برای ثبت نام به دفتر بسیج هر کدام از دانشگاهها که حال کرد تشریف ببرد چونکه منظور آقا از آینده سازان همان او میباشد به احتمال زیاد !

۲) بانو سکینة الباقر پلخ مورچه دارای سهمیه درجه ۸۱ شاهد بدلیل پاک کردن سبزی در زمان جنگ تحمیلی دارنده رتبه منهای یک رقمی ۲۴۶۵۷۴۶۷۹۷۸ فاقد هرگونه ننه بابای متعارف ولی دارای صد لنگه (!) چادر یک چشمی با سابقه عالی ارشاد دور میدانها در رشته های خلبانی ، فضانوردی و رشته های مشابه قبول گردیده و لازم است از الآن الی همین الآن برای ثبت نام به مسجد محل مراجعه نماید چونکه حاجی گفته امشب کارش دارم این هولو را !

۳) دارنده نام ژچپگشقاتل که جنسیت او هنوز معلوم نمیباشد ولی یک دونه چشم با یک تسبیح دارد و روزی صد نفر از دشمنان داخلی را در هر جائی که لازم باشد خودکشی مینماید در رشته های جراحی زنان ، جراحی فک و صورت و اندامهائی که میشود آنها را آورد پائین در تمام رشته های تمام دانشگاههای کشور قبول گردیده لیکن برای ثبت نام باید صبر بنماید تا ببینیم در کدام دانشگاه دوباره پیراهن و شلوار درمی آید و دانشجوها تحصن میکنند که نام او را علی الحساب در آنجا بنویسیم ولی در آنجا مهم نیست چونکه اسم او را از الآن در اینجا نوشته ایم تا در آینده بشود یک دکتر شاسکول عین همین رئیس جمهوری که داریم !

۴) جناب شیخ پشم الدین کشکولی دارای مدارک هویتی مندرج در کتابهای فارسی که معرف حضور همه هست و در روز کنکور خواب مانده و به همین دلیل بجای رتبه ۳۵۴۶۷۴۸۷ رقمی رتبه ۳ آورده است پذیرفته شده در بورس تحصیلی خارج از کشور در یکی از کشورهای عراق ، سوریه ، لبنان ، افغانستان فلسطین و سایر جاهائی که یا دشمن وجود دارد یا وجود ندارد ولی ممکن است بعداً وجود داشته باشد بشرطیکه قول بدهد بعد از هر انفجار راستش را به همه بگوید که دیپلمات است و یا اگر گفت ولی باور نکردند بعد از دادگاه میکونوس خر نشود که خاطرات فارسی اش را به عربی بنویسد از الآن لغایت بعد از محو اسرائیل میتواند برای ثبت نام به هیچ جا مراجعه ننماید بلکه ما خودمان هر وقت لازم شد او را در کاروان زائران ایرانی کربلا ثبت نام مینمائیم که خودش یک دانشگاه معنوی میباشد مگر اینکه مقتدا صدر دوباره به رهبری بگوید فضول که درآنصورت کربلا دیگر معنوی نمیباشد بلکه خیلی هم جای گهی میباشد از قرار معلوم !

۵) به این پدرسگ بی پدر مادر بچه رپ قرتی عوضی متال دم اسبی که ادعا میکند مثل خر درس خوانده و نفر اول کنکور شده بگوئید اولاً روزنامه را سر و ته گرفته دستش و نفر آخر شده نه اول ثانیاً یا عین آدم برود بالای تپه یا ما خودمان عین حیوان میبریمش بالای تپه ! بدیهیست منظور از تپه در بیت فوق همان ارتفاعات کرمانشاه وسنندج و مهاباد و اصولاً جاهائیکه آدم وقتی دلش میگیرد برای تفریح میرود آنجاها خودکشی میکند میباشد لیکن طبق آخرین فاکسی که همین دو دقیقه پیش از چاه جمکران بدستمان رسید هرگونه نبش قبر و زیر سوال بردن نظریه پزشکی قانونی نشاندهنده این میباشد که اولیای متوفی تنشان بدجوری میخارد که ما در خدمت هر دوتا خصوصاً مامان متوفی میباشیم حسابی !


همین که گفتیم و علیه التکان ! آره داش ! واسه هرکی لاتی واسه ما فقط آبجی فاطی !