2008/06/27

#21

البته اینروزها بما زیاد اصرار و التماس میشود که درباره نحوه استقرار طیفهای مجلس هشتم مطلب بنویسیم ما هم پیش خودمان گفتیم یک محمود که بیشتر نداریم جهنم و ضرر اصلاً سگ خور ! این شد که حالا اینی را میخوانید که ما نوشته ایم بد و بیراهش را هم ما بی زحمت بفرستید برای همان محمود چون خیلی بد و بیراه دوست دارد جوری که وقتی فحشش میدهند امام زمان را می بیند پدرسوخته قد بلند !

" چـــپ " انـــدر قـــیـچــی !


لاریجانی میفرماید چاکر شما درد نکنه معظم له میفرماید مخلص شما بدو ام !

مجلس عبارتست از سه دسته :

۱) دسته خودی ها !

عبارتند از همان دو سه نفری که اکثریت مجلس زا تشکیل میدهند و اصولاً علاوه بر ایران نماینده تمام مردم دنیا نیز میباشند ! ارادت شدید این دسته به رهبری آنقدر زیاد است که بخاطر وجود مبارک ایشان دلشان میخواهد سر به تن همدیگر نباشد ! خدا رفتگان همه را بیامرزد این شهید باهنر هم روش ! یک داداشی دارد که اگر او شهید نمیشد احتمالاً حرف خانوم معلمشان راست درمی آمد که همیشه سر کلاس به او میگفت محمدرضا تو هیچوقت هیچ گهی نمیشی ! این دسته خیلی باحالند چون به خودشان میگویند اصولگرا بعد وقتی میخواهند به اصول بگرایند نمیدانم چرا اصول یکهو آنها را میگریاند ! چارلز غلامحسین خان حداد نمونه یک انسان وارسته کامل از این دسته است که اینقدر شیفته خدمت بوده که دخترش را در راه رضای خدا داد به آقا جواد پسر کاکل زری معظم له بلکه وقتی آندو زوج جوان روابطشان را تحکیم میکنند صندلی ریاست مجلس از زیر باسن حداد در نرود آقا دختره تحکیم شد اینم در رفت ! این دسته تماماً توسط رأی مردم و بطور کاملاً رقابتی انتخاب شده اند و اگر میگوئید نه واجبی در حمام اوین موجود است میتوانید بروید ببینید ! اعضاء این دسته عنداللزوم راهنمای چپ میزنند ولی باز هم عنداللزوم می پیچند به راست ! اصولاً اصولگرائی یک جائی است که نه چپ است نه راست بلکه یک جهت جدیدی است که الآن دانشمندان دارند رویش کار میکنند بلکه بفهمند کجاست ! این دسته خودشان مدعی روئیت همه جور خدا پیغمبری هستند ولی وقتی رئیس جمهورشان همان ادعا را میکند مسخره اش میکنند ! در حال حاضر هر کسی که در هر جای دنیا یک کاره ای است با شنیدن اسم دسته خودیها فوری میگوید خدایا بخیر بگذرون ! شام و نهار دادن بعد از هر انتخابات از اهم امور است منتها برعکس ! اینجوری که هرکی بیشتر کوفت بکند کمتر به صاحب سفره رای میدهد بسکه با هم ندار میباشند !

۲) دسته نخودی ها !

باز هم عبارتند از همان دو سه نفری که هنوز با گذشت ۱۰ سال به خودشان میگویند اصلاح طلب ! این دسته اصولاً موافق تمام چیزهائی هستند که دسته قبلی باهاش مخالفند و برعکس ! اصلاح طلبان دقیقاً همان کسانی هستند که میدانند چه چیزی را نمیخواهند ولی نمیدانند چه چیزی را میخواهند ! اگر ازشان بپرسی شما میخواهید چه چیزی را اصلاح کنید اینقدر برایتان حرف میزنند که حوصله تان سر برود و آخر بگیرید بزنیدشان ! بعد که کتک خوردند میروند از تمام خیمه های صلیب سرخ و سازمان ملل برایتان ششصد و هشتاد سال طول درمان می آورند جوری که خود کتک زننده هم دلش کباب بشود و بگوید حیوونکی ها ! به اینکار میگویند گفتمان ! در حال حاضر سر شاخه های این دسته خودشان رفته اند یک دسته جدید تشکیل داده اند ولی چون آدم رویش نمیشود که به کسی بگوید رفیقم منرا وسط گل سوار دوچرخه اش نکرد اینست که شما هم فرض کنید آنها سوار دوچرخه اند ! این دسته از سال ۷۶ تا حالا ایستاده اند تا دسته برود ولی حالا که تا دسته رفته امیدوارند تا دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آینده تا دسته برود ! اعضاء این دسته اینطوری اند که وقتی در سال ۷۸ نود درصد کرسی های مجلس را گرفتند ناراحت آن ۱۰ درصد بقیه بودند ولی الآن که ۱۰ درصد گرفته اند ناراحت نود درصد بقیه اند ! عموماً در بحث جامعه شناسی به اینها میگویند افراد ناراحتی که اگر نباشند دیگران راحت میشوند ! این دسته بطور کلی از خاتمی شروع میشود و به خاتمی هم منتهی میگردد ! خدایا خدایا تا انقلاب مهدی سید ممدو نگهدار ! اینها خیلی آدمهای رمانتیک و لطیفی هستند چون وقتی مردم کتک میخورند با استیل سوفیا لورن یکساعت گریه میکنند !

۳) دسته بیخودی ها !

اینها کسانی هستند که خودشان هم نمیدانند چه کسانی هستند ! در همین راستا نمیدانند که اصلاً توی مجلس دارند چه غلطی میکنند و اصلاً چرا باید غلطی بکنند که احتیاج به توی مجلس داشته باشد ! جمهوری اسلامی خیلی باحال است چون وقتی تمام آدم حسابی ها را رد صلاحیت میکند چهل هزارتا از اینها را عین گوسفند میریزد وسط تا انتخابات رقابتی بشود ! بطور کلی مردم هم هنوز نفهمیده اند که چه کسی یا چه کسانی به اینها رأی داده اند که رفته اند آن تو ولی دشمن میگوید همان موضوع و آره و اینا که البته دشمن چون زیاد دروغ میگوید ما حرفهایش را باور نمیکنیم ! احمد توکلی یک آدمی است که بخوبی نقش دستگیره در را در تمام طول ادوار جمهوری اسلامی بازی کرده و چون از وقتی که ۱۱ سالش بوده با تمام دنیا برای تمام مناسب دنیا رقابت انتخاباتی کرده و هیچوقت هم رأی نیاورده لذا فکر میکند که خیلی آدم مهمی است و به همین دلیل وقتی از لایحه بودجه انتقاد میکند بعد یکی متن انتقاد او را میگذارد زیرش و می نشیند روش خیلی ناراحت میشود و به تمام جاهائیکه میشود نامه نوشت نامه می نویسد ! نامبرده هفته ای سه دفعه اصولگرا است دو دفعه اصلاح طلب شیش دفعه هیچی نیست و بقیه دفعات هم اصلاً خودش نیست که لازم باشد چیزی هم باشد ! حرفهای جدی توکلی خیلی خنده دار است ولی هنوز هیچکس دلیلش را نمیداند ! عموماً بعنوان سر دسته بیخودی های مجلس وجود او خیلی لازم است ولی نه توی مجلس بلکه توی قوطی نخود سیاه ! نامبرده همواره کاندیدای همه چیز میشود بعد وقتی رهبری آنجایش را میکشد و به او میگوید هینّه فوری اعلام میکند که بدلیل پایبندی به اصول من کناره گیری میکنم و جان مادرتان اصرار هم نکنید ! حرف زدن زیاد درباره این عنصر بیخودی همان حکم حرف زدن زیاد را دارد ! امان از دهن مردم که کاش عین در دروازه میشد که بستش ! در حال حاضر جمعیت بیخودی ها در مجلس از همه بیشتر است ولی خودشان هم اینرا نمیدانند ! جلّ الخالق !