2009/02/24

اصلاً هیچ هم خنده نداره هی هیچی بهشون نمیگما !

...
خب چیه مونیتورم سوخته ! تازه مونیتور من که نه مونیتور این اصغر لگن سوزید . البته خودم از خنده دارم میمیرم ها ولی کجاش خنده داره ؟ هی هیچی نمیگم ! خب همش تقصیر شماست دیگه !

اصلاً این درسته که هی بلا سر من بیاد شما بخندید ؟ نه حضرت عباسی درسته ؟ بعد میگن چرا بیل میگیری دستت !

خلاصه ببینم چه خاکی سرش میکنم دیگه . همین یکجای اصغر لگن نسوخته بود که اینم مستفیض کرد !

در هر صورت الهی خیر نبینی ننه اگر بخندی ! کامنتها هم بازه ها . گفته باشم !