2009/02/25

#327 بار گذاری یا سرکار گذاری

آغاز بارگذاري سوخت مجازي در راكتور بوشهر (فارس)

مژده ! نیروگاه بوشهر راه افتاد انتخاب مجدد محمود مبارک !
.

به همین مناسبت و به همان فرخندگی آقازاده رئیس سازمان انرژی های عجیب غریب جمهوری اسلامی از راه اندازی راستکی این نیروگاه طی سی سال آینده خبر داد . وی ابراز امیدواری کرد چنانچه هر زمان قرار باشد یک انتخاباتی چیزی برگزار بشود تمام دنیا یک چند وقتی با پیشرفتهای عقب افتاده ی ما در فضا و زمین حال کنند . وی که در سی سال گذشته بخوبی ثابت کرده است که اگر وزیر خوبی نباشد برای همان وزارتخانه رئیس خوبی میتواند باشد با اشاره به سد شهید رجائی افتتاح پیش از موعد آنرا در سال ۷۵ نشانه تعالی بشریت در آن زمان اعلام نمود لیکن نگفت چرا بعد از انتخابات سال ۷۶ همان سد ریخت !

آقازاده که روز به روز بیشتر شبیه آقازاده ها هم میشود نگفت در مراسم افتتاح این نیروگاه هسته دار وزیر نیرو این وسط کجا بوده است لیکن به گفته آگاهان ممکن است نامبرده همچنان در حال نماز نزولات جوی جهت حاصلخیزی انتخابات بعدی باشد . با این وصف به گفته کارشناسان چنانچه چندتا امام جمعه در افتتاحیه هرجائی باشند چندان توفیری با وزیر نیرو نمیکند . این عده میگویند امام جمعه ها وزیر نیرو نیستند ولی از فیلمهایشان پیداست که لاکردار خوب نیروئی دارند !

به گفته دانشمندان در حال حاضر نیروگاه بوشهر با سوخت مجازی بارگذاری شده است لیکن بدلیل اینکه در جمهوری اسلامی همه چیز اصولاً در عالم مجاز و سماوات و اینجور جاها اتفاق می افتد لذا بارگذاری مجازی و راستکی همچین فرقی هم با هم ندارد و اگر میگوئید نه خدا چند جا گفته الذین آمنوا که اگر دوست داشتید تفاسیر نیروگاهی آنرا همین الآن ظرف t ثانیه برایتان استخراج کنیم !

در همین راستا و در همان پهنا اداره اوزان و مقادیر از اختراع واحدهای جدید اندازه گیری بجای سیستم SI خبر داد . کارشناسان این سازمان معتقدند بدلیل اینکه این نیروگاه با استانداردهائی ساخته شده است که الآن همه شان منسوخ شده و نیز بدلیل اینکه جمهوری اسلامی اول یک چیزی را میسازد بعد دلایل استاندارد بودن آنرا بجای محاسبه توضیح میدهد لذا استانداردهای جهانی زیر محض خنده کاربرد وسیعی دارد :

  1. سوخت نیروگاه : قطعنامه در متر مربع
  2. ساخت نیروگاه : روسیه در لیتر خزر مکعب
  3. هدف نیروگاه : راهپیمائی در متر طول
  4. کار نیروگاه : جاسوس شناسی در سریال تلویزیون مربع
  5. افتتاح نیروگاه : انتخابات در محمود در هزاره نوری
  6. محصول نیروگاه : آقا خیلی خندیدیم خدائیش !

رئیس جمهور که در زمان افتتاح این خلقت خداوندی خوشبختانه داشت جیبوتی را به مقصد کنیا ترک میکرد در مومباسا قبل از ورود به کومور در پیامی به میلیونها افریقائی آزاده از ساخت نیروگاه هسته دار توسط جمهوری اسلامی برای ایشان خبر داد . وی این حرفها را در حالی زد که اسماعیل عمر گیله کاملاً یاد گرفت که چطوری میشود چند دفعه رئیس جمهور شد !