2008/12/21

#283

خبرگزاری فارس کشف کرد : کارتون های والت دیزنی توطئه صهیونیستها بوده است ! (خبر)

نکنه گوریل انگوری را هم برای فیروزآبادی ما ساخته باشند ؟!

کشفیات دانشمندان خبرگزاری فارس نشان میدهد که دیالوگ "از بیگل به انگوری" عمداً جوری طراحی شده که بیننده احساس کند که احمدی نژاد باز دارد به فیروزآبادی مدال میدهد . همچنین "ساعت انگور و نیم" هم با اشاره به جلو عقب کشیدن ساعتها خصوصاً در ماه مبارک رمضان برای ابطال روزه مسلمانان جهان طراحی شده بوده . این نقشه پلید در ادامه به قصد براندازی از طریق لپ تاپ در حسینیه شیراز دائماً تکرار میکرد "بیگلی بیگلی" . الهی خدا ازشان نگذرد چقدر ما ندانسته خندیدیم به ارکان نظام !

سایر کشفیات فارس در ادامه نشاندهنده آنست که صهیونیستها گالیور را با آن دک و پز عمداً فرستاده بودند بین یکسری کوتوله بدترکیب که آدم فوراً فکر بکند که دیپلماتهای امریکائی آمده اند در دفتر حافظ منافع تهران لادست احمدی نژاد و جنتی . در همین راستا یکی از کوتوله ها با نامی شبیه به محمود دائماً میگفت "کارمون تمومه من میدونم" که یعنی "پرونده هسته ای تمومه من میدونم" . همچنین کاپیتان لیچ هم دنبال نقشه بود که این خود موید آنست که اوباما هی برای حل بحران جهانی از محمود طرح و برنامه میخواسته ولی محمود راه حل را گذاشته بود زیر قلاده سگش با نام مستعار "تگ" که از دو حرف اول "ترور" و "گزه" آمده است . توضیحاً اینکه کلیه صهیونیستها چون هشت سیلندر میباشند لذا به غزه میگویند گزه !

به همین مناسبت کارتون مورچه و مورچه خوار هم بطرز عجیبی با برداشت از مردم ایران و جمهوری اسلامی ساخته شده که در آن یک اتوبوس جهانگردی فقط سالی یکدفعه از "اینجا" رد میشود ولی همان یکدفعه هم از روی ما رد میشود . احتمال دارد کلیه مسافران آن اتوبوس هم فلسطینی و لبنانی بوده باشند . از این صهیونیستهای نامرد هر کاری بگی برمی آید . ضمناً "سوراخ فوری" هم به لاریجانی اشاره میکند که در مواقع نیاز کلیه عوامل جمهوری اسلامی میچپند توش و در مواقع عادی هم درست یکجائی پهن میشود که ایندفعه ملت بیفتند توش . این کارتون صراحتاً نشان میدهد که اگر هم "مواقع نیاز" باشد هم "مواقع عادی" آنوقت ملت ایران می افتند توی یک سوراخی که در آنجا توسط جمهوری اسلامی میرود توش !

ما البته در کارتون تام و جری از اشاره به آقا و منتظری مطمئن نیستیم لیکن در پینوکیو مطمئنیم که اسرائیلیها از خلق "گربه نره" و خصوصاً دراز شدن دماغ دروغگو حتماً یک منظورهای بدی داشته اند . ضمناً در لوک خوش شانس هم کاملاً معلوم است که لوک به تقلید از خاتمی فوکولش را از زیر عمامه می انداخته بیرون و تمام اتفاقات هم یکجوری می افتد که آخرش با تمام اُسکلی و گاگولی لوک همه فکر میکنند چه قهرمان بزرگی اینکارها را کرده ! در سریندی پیتی هم یک رهبر معنوی در یک هزار توئی بدون ذکر نام بیت نشسته و تا ناراحت میشود یهو تمام اطرافیانش اینقدر گریه همه را درمی آورند که جزیره را سیل ببرد !

سایر کشفیات فارس نشان میدهد که اسرائیلیها در سفید برفی و هفت کوتوله چیز خوردند (!) چون محمود و سارکوزی و پوتین و بقیه کوتوله ها قرار بود به یک سفید یخچالی آویزان بشوند ولی امریکائیها با تقلب در انتخابات ، اوباما را رئیس جمهور کردند که کوتوله ها آویزان یک سیاه برفی بشوند . ضمناً تنسی تاکسیدو و چارلی هم به طرز مقرضانه ای شبیه بشار اسد و سید حسن هستند . در واتو واتو هم بدلیل اینکه هر واتو هزار واتو میشده لذا برای تخریب آزمایش موفق موشکی ما با فتوشاپ ساخته شده است !