2008/12/21

#284

كانون مدافعان حقوق بشر به دليل نداشتن پروانه فعاليت پلمپ شد (فارس)

به یک بشر وکیل مدافع برای دفاع از وکیل مدافع بشر نیازمندیم !
.
بنا به اعلام اتحادیه کمپرسی داران حقوق بشر ، آدم زنده احتیاج به وکیل وصی ندارد . این اتحادیه افزود بدلیل اینکه در فرضیات جمهوری اسلامی بشر اصولاً یک موجود زنده است ولی فلسطینیها جزو اموات و درگذشتگان محسوب میشوند لذا دفاع از حقوق آنها کانون میخواهد حال آنکه دفاع از بقیه حقوقها غیر از کانون ، پروانه هم میخواهد . در همین راستا شیرین عبادی با مراجعه به ثبت احوال اسم خودش را گذاشت پروانه . به این ترتیب هم اکنون کانون مدافعان حقوق بشر حداقل دارای یک عدد پروانه میباشد . وی ضمن افتخار مجدد به شیعه بودن خودش و دخترش گفت اتفاقاً من این پروانه را هم از برکت همین نظام دارم . در حال حاضر جمهوری اسلامی دارد فکر میکند ببیند کانون مدافعان حقوق بشر غیر از پروانه دیگه چی چی برای پلمب کم دارد !

هنوز کسی نمیداند کانون مزبور را دقیقاً کی و از طرف کجا پلمب کرده است . وزیر اطلاعات در راستای لپ تاپ و رشت و گیره احتمال داد که پلمب دفتر حقوق بشر کار حسین درخشان باشد . نامبرده دو ماه پیش به قصد زیارت وارد ایران شد و الآن دارد آویزان به پنکه سقفی طواف میکند . خبرگزاری فارس هم احتمال داد پلمب دفتر فوق الذکر کار ای کیو سان و ملوان زبل در کارتون فوتبالیستها باشد . این دفتر به قصد براندازی نرم از طریق تف و صابون بوسیله عشا مومنی با لامبورگینی اقدام به ویراژ در اتوبان نموده بود که با هوشیاری چند امام زمان گمنام به اسم سعید مرتضوی و شرکا به پارکینگ اوین منتقل شد !

به همین مناسبت دفتر راکفلر در وزارت کشور اعلام کرد احتمال دارد دختر شیرین عبادی دوباره بهائی شده باشد . این دفتر ضمن تبریک افزایش قیمت انواع برج و زمین مصادره ای افزود اگر شیرین عبادی هفته نامه نیم روز را خوانده بود متوجه میشد که در جمهوری اسلامی آدم اول باید توقیف و پلمب بشود بعد پروانه بگیرد . توضیحاً اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی بشر یک جانوری است که یا باید آخوند باشد یا صیغه یک آخوند باشد . در همین راستا یکی از بندهای قانون اساسی طی سی سال گذشته همچنان دارد دنبال حلقه گمشده داروین میگردد . داروین معتقد بود بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد حلقه گمشده اش پیدا شده است درحالیکه غلط کرده و میمون هم جد و آبادش است !