2013/09/27

#1379

تمام تلاش دولت : بازگشت به آرمان‌های شاه راحل !


دولت آقا امام زمان از تمام اعتدالش برای اینکه اوضاع عین زمان شاه بشود استفاده می‌کند . در آخرین اتفاق باراک اوباما و حسن روحانی با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند . هنوز معلوم نیست کی اول به کی زنگ زده لیکن بخشی از مکالمه این بود :

اوباما : چرا نیومدی نهار ؟
روحانی : صبحونه دیر خورده بودم سیر بودم .
اوباما : خب چرا بعدش نیومدی دستشوئی ؟
روحانی : جیشم نمی‌اومد .
اوباما : خب لااقل می‌اومدی با هم دست می‌دادیم .
روحانی : گفتم شاید بعداً تو دستشوئی ببینمت .
اوباما : شماها هر وقت تنگتون می‌گیره یاد ما می‌افتین ؟
روحانی : I AM BECAUSE THE BICYCLE
اوباما : یعنی چی ؟
روحانی : تو زبون بلد نیستی چه‌جوری مدرک گرفتی ؟
اوباما : همون‌جوری که تو از گلاسکو دکترا گرفتی .
روحانی : حالا زنگ زدی همینو بگی ؟
اوباما : تو زنگ زدی که .
روحانی : ئه ! لابد دستم خورده .
اوباما : الآن کجائی ؟
روحانی : دارم با اقتدار برمی‌گردم ایران .
اوباما : حالا با من حرف زدی نگیرنت .
روحانی : نه قبلاً اختیار تام گرفته بودم .
اوباما : وایسا یه شامی بزنیم .
روحانی : نه نوکرتم .
اوباما : گاد تو را بلس بکند .
روحانی : تو را کرده کافیه !