2009/05/29

#375

احمدی نژاد : روزي كه رئيس‌جمهور سابق كشور با آن وضع تحقیر آمیز به فرانسه رفت يكي از غم‌انگيزترين روزهاي زندگي‌ام بود (خبرها)

مموتی ! تو رو که هیچ جا کسی چـُسـش هم حساب نمیکرد !
.
انگل شناسان از مصرف بی رویه قرص اکس توسط احمدی نژاد ابراز نگرانی کردند . این عده افزودند اگر وضع همینطوری پیش برود تا پس فردا مراسم تحقیر آمیز تحلیف اوباما هم برای احمدی نژاد غم انگیز میشود . به باور این افراد احمدی نژاد پس از ترور در ایتالیا با اشعه ایکس البته یک کمی هم تاب برداشته لیکن چنانچه او را در عراق دزدیده بودند یا اگر در ژنو جسم پرتاب شده بجای افزایش غرور ملت ایران صاف خورده بود توی ملاجش ممکن بود الآن وضع فرق بکند . توضیحاً اینکه در سفر معنوی ایتالیا چون احمدی نژاد به شام دعوت نشد لذا در سفر بعدی به دوست و برادر سومالی قابلمه اش را محض احتیاط با خودش برد !

گفته میشود بدلیل اینکه قرص اکس مستقیماً روی روان آدم اثر میگذارد لذا بیمار دچار چپگی مغزی شده و چنانچه شیراک در کاخ الیزه تا هسته جلوی خاتمی دولا بشود احمدی نژاد از شدت تحقیر دچار غم انگیزی میشود لیکن اگر وسط حرف خودش ملت بلند بشوند بروند بیرون خاتمی باید از شدت غرور دچار افتخار انگیزی بشود . بر این اساس احتمال میرود چنانچه احمدی نژاد شر دور بلا دور دفعه ی بعد هم رئیس جمهور بشود برخی القاب و عناوین از قبیل : ای مادرتو ... ، خار هر چی ... ، ای تو روح اون بابات سگ رید و امثالهم افتخار انگیز تلقی شده و برای تقدیر از فیروزآبادی و سایرین بعنوان نشان شجاعت به یک جاهائیشان نصب بشود !

در حال حاضر بیمار بدلیل مصرف بیش از حد شیشه برای حضور قدرتمند در انتخابات ، یکماهه به اندازه ی کل چهار سال گذشته اسکل شده است . این اسکلی تا حدی زیاد و خطرناک است که وی در نطق تلویزیونی اخیر خود به خیال اینکه دارد کار خوبی میکند حتی حاضر شد حمام برود . خدا کند تا پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی بلای بدتری بسرش نیاید لیکن اگر آمد بقیه اش با این سردار احمدی مقدم و جمع آوری هر چی آدم الدنگ شیشه باز !