2009/05/27

#374

...
منم منم فاطی کوچیکه از سیبیلام خون می چکه !
.

جمجمه ی فاطی درحالیکه دارد میگوید رنگ سبز میرحسین لجنی است !

به فضل و کرم پروردگار ، عزیز دل فاطی دوباره حرف زد و ایندفعه گفت "رنگ سبز میرحسین لجنی است" . ما ضمن تبریک همه گونه سبز لجنی طبق رسم مرسوم از کلام این معصوم چند نتیجه اساسی دیگر گرفتیم که تعدادی از آنها در این شب عزیز جهت خشنودی آقا و غمگینی خانوم در زیر می آید :

  1. به جان خودم فاطی از دست رفت ! من فکر نمیکردم با آنهمه چادر چاقچور سیاه اینقدر جلف باشد که بداند سبز لجنی چی است .
  2. این جمله حتماً اشتباه تایپی دارد . فاطی رفته پشت دیوار میرحسین خواسته بگوید رنگ سبزه های میرحسین لجنی است ه و های نیفتاده .
  3. همان اشتباه تایپی است . خواسته بگوید لجنهای پشت دیوار میرحسین سبز است اینجوری شده .
  4. شاید هم اینجوری بوده : "رنگ این میرحسین لجن ، سبز است" ولی چون سوار ماشین بوده دستش خط خورده این شکلی شده .
  5. وقتی کسی پشت دیوار منطقه پاستور لجن زیاد ببیند بقیه ی چیزها را هم لجنی می بیند .
  6. مطمئن باشید اگر رنگ میرحسین کله غازی بود هم باز فاطی همین جمله را میگفت چون بهرحال قرار بوده با میرحسین و لجن یک جمله ی مودبانه بسازد .
  7. ما البته از فاطی خیلی ممنونیم . هی پیش خودمان فکر میکردیم میرحسین که سید نیست پس این رنگ سبز چی چی است الآن فهمیدیم لجنی است .
  8. خدا را شکر به فاطی نگفتند با میرحسین و قورباغه جمله بساز وگرنه میگفت رنگ سبز میرحسین لجنی است و ..... (ببخشید اشتباه شد اینرا که همین الآن هم گفته)
  9. مغز فاطی خیلی شکوفنده و سبز است خب یکی از انواع سبز هم لجنی است .
  10. فاطی وقتی دارد درباره میرحسین فکر میکند مگسی میشود مگس هم یک موجود لجنی است جمله سازی فاطی درباره ی میرحسین لجنی میشود .

*** سوالات اساسی مربوط به این جمله :

سوال : ببخشید رنگ سبز میرحسین چرا لجنی است ؟
جواب : من چه میدانم . فاطی میرود پشت دیوار این چیزها را می بیند ما که نرفتیم تا حالا .

سوال : بی زحمت رنگ سبز چراغ قرمز چه جوری است ؟
جواب : آنهم لجنی است . سبز لجنی الآن یکماه است مد شده فاطی را ول کنی هیچ اعتباری نیست دفعه ی بعد نگوید سبز اسلام هم لجنی است .

سوال : چرا میرحسین سبز لجنی را انتخاب کرده ؟
جواب : خودش انتخاب نکرده . پشت دیوار داشته سبز انتخاب میکرده فاطی هم بوده آن هم که فقط چیزهای لجنی انتخاب میکند .

سوال : میرحسین پشت دیوار داشته چیکار میکرده که فاطی هم بوده سبز لجنی انتخاب شده ؟
جواب : تو انگار خوشت می آید میرحسین بیانیه بدهد . بی ادب ! لابد یک چیزی پشت دیوار لجنی بوده که اینطوری شده کی میخوای بزرگ بشی ؟!

سوال : جسارتاً فاطی در انتخاب جنس لجن برای سبز از چی الهام گرفته ؟
جواب : از پدر شوهرش . تا جائیکه ما میدانیم فاطی فقط یکبار الهام گرفته آنهم همین غلام الهام خودمان بوده . زن مومنه مگر چند دفعه شوهر میکند بی تربیت ؟! آن مرد مومن است که چند دفعه زن میگیرد !