2009/05/25

کی بود میگفت ایران ما ده روزه تعطیله ؟!

هیچ هم از این خبرا نیست ! هی بیخودی نشستید حرف در می آرید دیگه !
.
به اطلاع میرساند که ایران ما هم اکنون به روز و حالش هم کاملاً خوب است . سرماخوردگی خفیفی بود که رفع شد !
.
همین !