2009/05/25

#373

نظر به اینکه ده روز است خودمان هم نمیدانیم بر سر سایت ایران ما چه آمده و نظر به اینکه ظاهراً ما اصلاً قرار نیست که دراینباره چیزی بدانیم یا اگر قرار باشد هم باید آخر از همه بدانیم سایتمان چی شده و بازم نظر به اینکه ابراهیم نبوی مطلبی نوشته که ما یهوئی خیلی دلمان خواست در ادامه اش چیزی بنویسیم و دقیقاً برای همین هم یکدفعه فیلمون یاد ایران ماندستون افتاد لذا آخرش اینجوری شد که می بینی اگر ناراحتی اونجوری کن که نبینی !

امشب ، شبی بیاد ماندنی !
.
شبی که محمود بعد از چهار سال رفت حمام !
.

در هنگام پخش نطق تلویزیونی هر کدام از کاندیداها این اتفاقات می افتد :


یکم ) وقتی برنامه قرار است پخش بشود :


۱- برنامه احمدی نژاد --> پدر به پسر : پدرسگ تخم سگ ! این فحشهای رکیک رو از کجا یاد گرفتی ؟ میندازمت تو انباری تا آدم بشی !
۲- برنامه محسن رضائی --> یکی به یکی دیگه : این چی میگه این وسط باز ؟!
۳- برنامه کروبی --> یک نفر به سه نفر دیگر : بچه ها نیم کیلو تخمه گرفتم اون فیلمه یادتونه یارو رفت هشتصد نفرو کشت ؟ این از اون ماجرائی تره پاش بشینیم تخمه بشکنیم حالی بکنیم !
۴- میرحسین --> آقا به خانوم : بابا ول کن اون جومونگ رو فردا صد دفعه دیگه تکرارش میکنه بذار کانال یک میرحسین داره !


دویّوم ) وقتی برنامه دارد پخش میشود :


۱- برنامه احمدی نژاد --> پدر به پسر : التماس نکن ! امشبو تو همون انباری میخوابی تا دیگه از این گه ها نخوری . یالا بگو ببینم فحش خواهر مادر از کی یاد گرفتی تو این سن و سال ؟!
۲- برنامه محسن رضائی --> یکی به یکی دیگه : تموم نشد این ؟ بخواب بابا سنده کلفت !
۳- برنامه کروبی --> یکی از آن سه نفر به یکی دیگرشان : حمال ! زیر اون ناخن هات پر از میکروبه نجو ! تخمه گرفتیم پس برای چی ؟ بگیر بشکن !
۴- برنامه میرحسین --> خانوم به آقا : قربونش برم خیلی عین همین جومونگ خودمون میمونه فقط جومونگ محکم و شمرده تر حرف میزنه این انگار شاشش گرفته ! به نظرت امپراطور آخرش میذاره جومونگ وارد قلمرو بشه ؟!


سیّوم ) وقتی برنامه تمام میشود :


۱- برنامه احمدی نژاد --> پدر به پسر : پسرم بیا بیرون از انباری ببخش منو فکر کنم تو اون فحشها رو از خودم یاد گرفتی !
۲- برنامه محسن رضائی --> یکی به یکی دیگه : یه اس.ام.اس بفرست واسه صدا سیما توش بنویس ...کش مایه خال !
۳- برنامه کروبی --> یکی از آن سه نفر به یکی دیگرشان : الدنگ ! تو چقدر تو خواب خرناس میکشی ؟ قشنگ توپ خواب بودما ! پاشو برو خونه خودتون ببینم . سر راه داری میری اون تلویزیونو هم خاموش کن دو سه ساعته داره برفک نشون میده یه لیوان آب هم برای من بیار این تخمه ها شور بود کف کردم !
۴- برنامه میرحسین --> آقا و خانوم هر دو به همدیگه : چیه چرا اینطوری منو نگاه میکنی ؟ میخوای بریم اون چراغ خواب سبزه رو روشن کنیم بخوابیم جومونگ من ؟!