2009/05/24

#372

جایزه ویژه جشنواره کن برای بهمن قبادی (BBC)

نامزد رکسانا سر غذا نرسید ولی مادر زنش دوستش داشت !
.
دبیر فستیوال کن و سولقون اعلام کرد بهمن قبادی این وسط اگر زن نگرفت لااقل جایزه گرفت . این درحالیست که پدر زن بهمن تازه دو هفته پیش فهمید که دو سال است افتخار آشنائی با دامادش را دارد . از قرار معلوم یکروز شکم بهمن درد میگیرد بعد چون خیلی درد میگیرد رکسانا برای جاسوسی وارد ایران میشود و چون این اتفاقات دم جشنواره کن می افتد لذا قرار میشود بهمن در آنجا از نام خلیج فارس دفاع بکند و مرتضوی نامزد بهمن را فوری آزاد میکند . به همین مناسبت رکسانا صابری که خیلی نامزدش را دوست دارد پس از آزادی جهت لاو ترکوندن با بهمن ابتدا به اتریش بعد واشنگتن و بعد یکجائی که دست بهمن بهش نرسد رفت . این جاسوس ایرانی الاصل امریکائی ژاپنی تبار در بدو ورود به امریکا از "بازگشت به وطن" ابراز خوشحالی کرد . توضیحاً اینکه وطن به جائی گفته میشود که بستگی دارد کجا بخواهی بگوئی !

در همین راستا بقیه ی کارگردانان حاضر در کن از کلید خوردن کار فیلم مشترکی خبر دادند . این فیلم داستان یک فیلمساز است که همینطوریش برای خودش خیلی آدم بود ولی بعد که شکمش درد میگیرد و با دوست دخترش نامزد میشود و از نام خلیج فارس دفاع میکند تا نامزدش آزاد بشود دیگه هیچکی آدم حسابش نمیکند . بنا به اعلام فقهای حاضر در کن دوست دختر یک موجودی است که در بیانیه نامزد میشود اگر کمیته بگیرد دختر خاله میشود اگر در بابل یگیرند فرقی نمیکند خواهرتان باشد هم یک فص کتک میخورید !

کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی آخرش همه را سیاستمدار میکند چون اگر الآن در تمام جهان به یک واکسی ایرانی هم فرچه جایزه بدهند همه فوری میگویند جایزه اش سیاسی است . این درحالیست که جایزه ی نوبل اصلاً سیاسی نیست ولی دقیقاً همانرا دادند به سیاسی ترین آدم موجود در ایران . هنوز کسی نمیداند که چرا همه چیز در جمهوری اسلامی اینطوری چپه است لیکن برخی معتقدند اگر چپه نبود الآن نامزد رکسانا جایزه نمیگرفت ما هم سوژه نداشتیم برای مطلب امروز !