2009/05/23

#371

فیس بوک امروز بعد از ظهر فیلتر شد دو ساعت بعد آدرس جدیدش درآمد !

دست شما درد نکند، سوراخ را پیدا کردیم! مشکل فیس بوک حل
.
شد !
البته ناگفته پیداست که وظیفه ی جهانی ما همه چیز میباشد الا نشان دادن راه و چاه برای عبور از فیلترینگ و چه بسا دوستان سیاستمدار دیگری هستند که چون آشپزی شان خیلی خوب است برای ملت فیلترشکن میسازند عین باقلوا لیکن در این رهگذر دو اتفاق جالب در مقابله با پدیده ی فیلترینگ بطرز خنده داری افتاده که در زیر می آید شما اگر خواستید بردارید بگذارید رو !

اتفاق خنده دار اول : تعداد سایتها و وبلاگها بیشتر از جمعیت ایران !

گیریم که در خانه ی تمام ملت ایران بغل سفره غیر از نفت یک پیت کامپیوتر هم باشد شما بگیرید دو تا گیریم که در خانه ی تمام ملت ایران یک وبلاگنویس باشد شما بگیرید دو تا گیریم که در خانه ی تمام ملت ایران یک وبلاگ خوان باشد شما بگیرید دو تا گیریم که تمام ملت ایران یک خانه داشته باشند شما بگیرید دو تا گیریم که تمام خانه های ملت ایران یک نفر جمعیت داشته باشد شما بگیرید دو تا گیریم مغز تمام ملت ایران یک ایرادی داشته باشد شما بگیرید دو تا گیریم که ... شما بگیرید دو تا ... گیریم ... دو تا ... گیریم ... نه دیگه نگیریم ! با این احتساب و با توجه به اینکه دو دوتا میشود چهارتا حساب کنید چطوری است که ما نهایتاً هفتاد و پنج میلیون جمعیت داریم صد و هفتاد و پنج میلیون سایت و وبلاگ ؟ در راستای اینکه یک سوزن به خودمان زدیم ملتفت شدیم که چرا راه دور ؟ خود ما تا این لحظه حداقل شش دفعه فیلتر شده ایم این یعنی اینکه حداقل شش تا سایت و وبلاگ داشته ایم تعمیم دادیم به جمعیت یک سوال برایمان پیش آمد ! بی زحمت بفرمائید نسبت به جمعیت ایران چرا تعداد سایتها و وبلاگهایمان اینقدر کم است ؟!

اتفاق خنده دار دوم : پوز هرچی بیل گیتس را زدیم !

فرض کنید تمام ملت ایران نابغه باشند شما بگیرید بیشتر فرض کنید تمام ملت ایران بیکار باشند شما بگیرید بیشتر فرض کنید تمام ملت ایران مهندس کامپیوتر باشند شما بگیرید بیشتر فرض کنید تمام ملت ایران بجای مغز سی.پی.یو داشته باشند شما بگیرید بیشتر فرض کنید آی.کیو ی تمام ملت ایران بالای دو هزار باشد شما بگیرید بیشتر فرض کنید تمام ملت ایران برنامه نویس باشند شما بگیرید بیشتر فرض کنید مخابرات تمام سایتها و وبلاگها را فیلتر کرده باشد شما بگیرید بیشتر فرض کنید دعای خیر ننه پشت تمام ملت ایران باشد شما بگیرید بیشتر فرض کنید تمام ملت ایران هیچوقت چشم نخورده باشند شما بگیرید بیشتر فرض کنید ... بیشتر ... فرض کنید ... نه ! فرض هم دیگر نکنید ! باز یک سوال برایمان پیش آمد ایندفعه قبل از اینکه خودمان را طب سوزنی کنیم جوابش را زود گرفتیم . خدا نصیب نکند که این ملت بیفتد به پوز زنی . قرار بود ناطق نوری دو میلیون رأی بیاورد یکی دیگر بیست میلیون آورد قرار است احمدی نژاد بیست میلیون رأی بیاورد یکی دیگر دویست میلیون می آورد قرار شد جوک بسازند ملت آپولو هوا کردند قرار شد آپولو هوا کنند ملت جوک ساختند قرار شد کسی سایت و وبلاگ نخواند این یکی را اتفاقاً اگر قرار نمیشد هم هیچکس نمیخواند ولی تا افتاد به پوز زنی بالاترین با http فیلتر شد ملت یک s اضافه کردند با https باز شد . یارو در مشهد ساندویچی داشت الآن به ماهی سه هزار تومان به خود من پروکسی ثابت میدهد از نوع مامان بالانس . اصلاً چرا راه دور ؟ فیس بوک به آدرس http://www.facebook.com/ ساعت چهار عصر امروز فیلتر شد ساعت چهار و نیم عصر همین امروز همان فیس بوک به آدرس http://www.new.facebook.com/ باز شد !

نتیجه : ملت ما در زمینه های خیلی جالبی نابغه هستند که هیچکسی غیر از آنها نمیتواند باشد مثلاً به عقل جن هم نمیرسد که اگر به اول یا وسط یا آخر آدرس یک سایت فیلتر شده یک اسی ، پرانتزی ، نقطه ای ، شماره شناسنامه ای ، نام پدری چیزی اضافه کنی ریده میشود به فیلترینگ !