2009/03/08

(#339) دود از سنده بلند میشه

بلافاصله بعد از ورود احمدی نژاد به سالن کشتی تیم ایران با شکست مقابل حریف قهرمانی را با مقام دوم عوض کرد (خبر)


مموتی ! یه خم حریف اونطرفه این یکی مال خودمونه !
.
به گفته کارشناسان احمدی نژاد غیر از بدبخت ، بد شانس هم هست . وی در میان استقبال میلیونی ملت قهرمان ایران ظرف ۱۲ ثانیه حضور در سالن کشتی توانست کشتی گیر خودمان را ابتدا ضربه فنی و سپس طبق عادت مرسوم جمهوری اسلامی با جر زنی کار را به وقت اضافی بکشاند . در این اتفاق خجسته احمدی نژاد درحالیکه لنگ حریف را محکم چسبیده بود کشتی گیر ما را به زمین زد . به گفته مفسران همیشه هر وقت احمدی نژاد لنگ حریف را محکم میچسبد بجای حریف ملت ایران باید فوراً به بیرون تشک فرار بکنند وگرنه به زمین گرم میخورند . برخی نیز میگویند چنانچه محمود بجای کنده از جفت پا که زیاد بلد است استفاده کرده بود ممکن بود الآن وضعیت فرق بکند . توضیحاً اینکه جفت پا همان یکجور فن داخلی است که در سه سال گذشته برای زمین خوردن دشمن داخلی روی تشک جمهوری اسلامی استفاده شده و باعث اعتراف به انفجار شیراز میشود !

وی که برای سخنرانی بعد از قهرمانی خیلی حرفها را برای ملتهای جهان آماده کرده بود بعد از این افتخار سالن را ترک کرد . به گفته شاهدان عینی اگر به احمدی نژاد پول میدادند هم عمراً به این خوبی نمیتوانست یکبار دیگر ایران را از سکوی اول جهان بکشد پائین . جانور شناسان معتقدند ساختار بیولوژیکی موجوداتی مثل محمود همینجوری است : اصلاً به دنیا آمده اند که ملت ایران را از همه جا بکشند پائین . این در حالی است که به اعتقاد وی چنانچه ملت ایران کشیده بشوند پائین آنوقت میتوانند از دیوار بروند بالا . گفته میشود نامبرده بدلیل مهارت در بالا رفتن از دیوار ظاهراً خودش را قبلاً کشیده بودند پائین . یک منبع ناشناس بدون اشاره به اینکه چی را از کجای محمود کشیده اند پائین افزود محمود چون خودش پائین است اصولاً با پائین حال میکند . در حال حاضر مهمترین اتفاقات سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دو دسته است : در خارج محمود میخواهد شلوار همه را بکشد پائین ، در داخل همه باید شلوار محمود را بکشند بالا !

به همین مناسبت برخی که قبلاً معتقد بودند شکست مقدمه پیروزی است الآن معتقد شده اند که محمود مقدمه شکست است . این عده که سه سال و نیم دیر به این نتیجه رسیدند خاطر نشان کردند احمدی نژاد در سفر میلیونی بعدی حتماً درباره پیروزیهای اخیر کشتی به ملتهای جهان پیام میدهد . بنا به دکترین احمدی نژاد بدلیل اینکه پارالمپیک خیلی مهمتر از المپیک است لذا ملت اول باید معلول بشوند بعد ورزش کنند . هم اکنون بدلیل اینکه ملت هنوز خیلیهایشان معلول نیستند لذا معلوم میشود که در سه سال گذشته از دور هیچ میدانی رد نشده اند . در همین راستا یونسکو شعار سال ۲۰۰۹ خود را به این شکل تغییر داد : معلول نیازمند طرح میادین است نه ترحم !