2009/03/10

(#340) رای من عمه من

اکبر اعلمی و میرحسین موسوی اعلام کاندیداتوری کرد .
خاتمی و مهدی کروبی قبلاً اعلام کاندیداتوری کرده بودند . (خبرها در بالاترین)

آقایون اصلاح طلبها هول نشید به همه تون میرسه !
.
بنا به اخبار واصله با روند رو به رشد اعلام کاندیداتوری ها ، در انتخابات آتی ریاست جمهوری چنانچه کسی دوتا رأی بیاورد مستقیماً بدون نیاز به محصولی رئیس جمهور میشود . با این وصف مطابق ائتلاف محکم اصلاح طلبها احتمال میرود طی سه روز آینده هفتاد و پنج میلیون کاندیدای اصلاح طلب داشته باشیم . این درحالیست که در حال معمول چنانچه دوتا اصلاح طلب با هم کاندید بشوند حتماً یک غیر اصلاح طلب چهار سال دیگر دنیا را مدیریت میکند . گفته میشود این غیر اصلاح طلب که هنوز هیچ منبعی رغبت نکرده است نام او را منتشر بکند بطور پیش فرض حتی خودش هم رغبت نمیکند به خودش رأی بدهد لیکن بدلیل اینکه در جمهوری اسلامی تمام آحاد ملت حق دارند آزادانه حداقل یک رأی به کسی که آقا خوشش می آید بدهند لذا احتمال مدیریت دنیا طی چهار سال آینده با حد نصاب دو رأی صد درصد است !

در حال حاضر در جبهه مستحکم اصلاح طلبها برخی که تازه از غارت بیت المال فارغ شده اند الآن حاضرند کفش کروبی را واکس بزنند . برخی منابع ابراز نگرانی کرده اند که نکند نامبرده در کوران انتخابات بجای کفش اشتباهاً جاهای دیگر کروبی را واکس بزند لیکن بدلیل اینکه فاطی امّ ابیها قبلاً جاهای دیگر کروبی را کاملاً برق انداخته است و عموماً چیزهای براق زیاد به چشم اصلاح طلبها نمی آید لذا خوشبختانه احتمال این اشتباه سکسی خیلی کم است . گفته میشود واکسی مزبور که عمراً به هیچ کسی از هیچ جائی هیچ وابستگی ندارد قبلاً یکبار هم کفشهای خاتمی را واکس زده بود لیکن بدلیل اینکه در زمان واکس زدن قرار نبود کسی به هاشمی رفسنجانی فحش بدهد درحالیکه بعد از واکس دیگر کسی نمانده بود که فحش نداده باشد لذا اینبار کفشهای یک کسی را واکس میزند که اگر هیچ حرفی بلد نباشد بزند لاکردار عین نقل و نبات فحش بلد است بدهد . توضیحاً اینکه در جمهوری اسلامی خیلی کم پیش آمده که آدم به کسی فحش بدهد که فحش دادن را از خودش یاد گرفته است !

برخی منابع آگاه که عموماً از همه چیز بجز وضع موجود خبر دارند معتقدند که کروبی و خاتمی و میرحسین و اعلمی و بقیه ای که هنوز رویشان نشده رأی بقیه را بشکنند همه شان دقیقاً یک حرف را بدون هیچ تنوعی یکجور میزنند . این درحالیست که مردم قبلاً فکر میکردند که تنوع چیز خوبی است . از سوی دیگر از شعب ابی طالب خبرهای نگران کننده ای به گوش میرسد . بنا به این اخبار اول قرار بود برای حفظ نظام که روز به روز ارکانش در دادگستری محکمتر میشود ایندفعه و چه بسا دفعه بعد یک اصلاح طلب رئیس جمهور بشود که خنده خنده چهل سالگی نظام را بشود جشن گرفت لیکن با وضع موجود بدلیل اینکه از هول حلیم همه افتاده اند توی دیگ لذا به نظر میرسد که جمهوری اسلامی بیخودی خودش را بخاطر کردان و محصولی اینهمه ضایع کرد . روابط عمومی شعب ابی طالب با اعلام این خبر افزود دوتا دونه رأی که دیگه مدرک از آکسفورد نمیخواست از همین رودهن خودمان هم میشد جورش کرد . روابط عمومی البته نگفت که قرار است تمام این کاندیداها غیر از عقل ، صلاحیت هم نداشته باشند !