2008/12/03

#263

لاريجاني : اگر استيضاح كنندگان وزراي آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي در چند روز باقي مانده، در جلسه با حضور وزيران متقاعد نشوند، طرح‌هاي استيضاح روز يكشنبه اعلام وصول مي‌شود. (جام جم)

حتماً لازم شد که رهبری دوباره فصل الخطاب بدهد : خـفـه !
.
باغت آباد بلالی ، گل است و بهار ! رئیس جمهور میخواهد اقتصاد را جراحی کند ، مجلس خود او را جراحی میکند ، لاریجانی نمیداند باید سلطان بانوی آقا باشد یا سلطان بانوی مجلس ، احمدی نژاد از اینطرف دیشب در تلویزیون میگوید من و مجلس بدون تف میرویم در سوراخ سمبه های هم بدون صابون از همان تو درمی آئیم ، از آنطرف ( در ! ) میرود تبریز خبرگزاری فارس میگوید بخاطر تجمع مردم هواپیمای ایشان چند دفعه در هوا متوقف شد ، از آنطرف نیروی انتظامی رزمایش برگزار میکند ، از اینطرف بسیج همینکار را میکند ، از یک طرف دیگر نیروی دریائی امروز زد خار مادر دشمن فرضی را مع الصلوات آقا خر تو خری شده که نگو مختصراً کل نظام نمیداند دارد چه گهی میخورد ما هم که ظاهراً قرار است بشدت سرمان گرم باشد قرار نباشد هم که بوقیم !

با احوال موجود من مرده شماها ولو شده تا همین پس فردا زنده ، اگر معظم له نیامد نماز جمعه در خطبه دوم یک زرت و پرت موقوف کلی به نظام نداد آنوقت هرچی دلتان خواست به احمدی نژاد بگوئید ! خیلی که خوش بین باشم این اتفاق با یکی دو روز تاخیر حتماً می افتد من که مرده ام شماها سعی کنید تا آنموقع زنده بمانید ! با این وضع بشدت انتظار میرود تا دو هفته دیگر خاتمی با شهین و مهین بدو بدو برود در یک اجتماعی که اگر دماغشان را بگیری سعی میکنند زنده بمانند ، رسماً کاندیداتوری اش را اعلام کند میگوئید نه بازم من مرده شماها ولو شده تا دو هفته دیگر زنده وگرنه هرچی دلتان خواست ایندفعه به لاریجانی بگوئید !

ظاهراً احتمال وقوع یک بگیر و ببند در مراسم ۱۶ آذر امسال و رفتن احتمالی پای گربه زیر چرخ تریلی بیشتر از صد درصد است ! میگوئید نه من مرده شماها ..... وگرنه ..... به ..... بگوئید ! وگرنه پس بفرمائید ما دیگر حواسمان باید برای چی پرت بشود که اینهمه هی به ما یا پنجول نشان میدهند یا یک کارهائی میکنند که ما کار و زندگی مان را دوباره ول کنیم برویم روی موج رادیو مجلس عین استیضاح کردان گوشمان را بچسبانیم به بلندگو ؟! یعنی میفرمائید مرض دارند ؟ بلانسبت جانور دارند ؟ اصلاً سادیسم دارند ؟ نه بگوئید دیگر ! رئیس جمهور همین دیشب گفت مملکت آزاد است هرکی هرچی دلش بخواهد به هرکی دلش بخواهد میگوید یعنی میفرمائید باز شعر پورنوگرافی دار تف داده ؟! نه رودربایستی نکنید هرچی دلتان خواست بگوئید مملکت آزاد است خودش گفت ، من خودم با همین گوشهائی که الآن دارم شما را می بینم شنیدم !