2008/09/09

#205

در راستای ادعای شفا گرفتن دختر بچه ۸ ساله بعد از استعمال بوی چفیه رهبر در بیمارستان کرمان !

* تعریف کلی چفیه : چفیه یک چیزی است که چینی ها برای فلسطینیها تولید میکنند تا ایرانیها بیندازند دور گردنشان !

ببخشید اگر چفیه رهبر بو نمیداد آدم با بوی کجای رهبر شفا میگرفت ؟!

رهبری درحالیکه دارد دستش را گاز میگیرد میگوید استغفرلله ... اگر چفیه من بو میدهد که این بالائی خود دئودورانت است !

در اینجا تعدادی از مشکلاتی که ممکن است در حال شفا گرفتن با بوی چفیه برای آدم پیش بیاید را از آیت الله بهجت استفتخاره نمودیم که آنها را با پاسخهای مربوطه در زیر می آوریم :

استفتخاره اول ) اگر آدم سرما خوده باشد باید چه خاکی بسرش بریزد ؟!

جواب اول : البته بین علما هنوز محل اختلاف است که کسی که میخواهد شفا بگیرد پس چرا میرود مریضی هم میگیرد لیکن برخی میگویند اگر در ماه مبارک ساعتها را کشیده بودیم عقب اینطوری نمیشد برخی هم میگویند اگر آدم مریض نبود که خب مریض نبود چفیه رهبر را بو بکند لیکن احوط آنست که آدم به نفس معنوی عمل توجه کند اصلاً شما چطور وقتی یک صدای زرتی می آید اگر دماغ نداشته باشید هم دهنتان را میگیرید دستتان را تکان میدهید میگوئید پیف پیف ولی موقع شفا گرفتن که شد هیچ بوئی استشمام نمیکنید ؟! الهی بمیرید همه تان ! ضمن اینکه اصولاً رهبر آدم بوداری است و استشمام بوهای ایشان دماغ نمیخواهد بلکه مثلاً وقتی ایشان در هفته دولت حرف از رئیس جمهور پنج سال آینده میزند این یعنی اینکه آدم اگر عقب افتاده ذهنی هم باشد میفهمد که یعنی چه حالا چه سرما خورده باشد چه شامه اش تیز باشد و چه بسا که چون شامه تیز فقط حکم آدم را سنگینتر میکند اینست که اصلاً بهتر است آدم در این مملکت همیشه سرما خورده باشد !

استفتخاره دوم ) اگر احمدی نژاد هم آنجا باشد و بوی رجائی هم بیاید باید چه غلطی بکنیم ؟!

جواب دوم : اولاً اینکه خیلی ساده است بلکه اسهل آنست که آن کاپشن زیر بغل سوراخ احمدی نژاد را دربیاورید شلوار خشتک پاره تنش کنید تا دیگر بوی رجائی نیاید لیکن چون ایشان همواره بطور سرزده در جاهائی حاضر میشود که میلیونها نفر بطور سرزده برای استقبال از ایشان جمع شده اند ولی رهبری هیچ جا سرزده حاضر نمیشود بلکه برای حضور ایشان سر چند نفر را هم در جاهای مختلف میزنند اینست که هیچ وقت نمیشود ایندوتا را یکجا با هم دید و اگر هم دیده شدند احمدی نژاد اینقدر بوهای ناجور میدهد که شما همان اولین بوی بهتری که حس کردید را تا نپریده فوری نیت کنید بگوئید خدایا غلط کردم مریض شدم بعد یک نفس قایم بکشید تا شفا پیدا کنید منتها مراقب باشید چون در بیمارستانی که آن دختر شفا گرفت اتر هم زیاد پیدا میشود و چون اتر هرچی که هست بویش از بوی احمدی نژاد خیلی بهتر است چه بسا شما بجای بوی چفیه آنرا استشمام کنید و بیفتید بمیرید و ملت حرف دربیاورند و دیده بان حقوق بشر بگوید آمار اعدام در ایران باز رفت بالا که البته شهوت آنست که هیچ فرقی هم نمیکند چون اگر بوی اتر "آدم" را میکشد که بوی چفیه "آدمها" را میکشد و نیز قرار است احمدی نژاد هم بعد از سازمان ملل کمتر برود افریقا مشکلات اروپا را حل کند تا وقت کند که هر دو هفته یکبار یک حمامی هم برود که علما معتقدند دراینصورت دیگر کسی در ایران هیچوقت مریض نمیشود که چفیه و شفا و این چرت و پرتهائی که ما میگوئیم هم لازم داشته باشد و دیده بان حقوق بشر باز آمار بدهد !