2008/08/27

دنباله تولد

بخاطر یکساله شدن سایت دنباله
.
* البته ما الآن اینقدر ناراحتیم که نگو دلیلش هم اینست که اینروزها نمیدانیم چرا اینهمه جشن تولد برپا میشود آنهم از نوع یکساله و دو ساله و سه ساله و امثالهم حال آنکه ما خودمان تازه شده ایم نه ماه و شش روز ساله آنهم به زور ! لذا از آنجا که احساس نمودیم اگر یک حرفی دراینباره نزنیم مهیار دیگر ما را همان یک ذره تحویل هم نمیگیرد در اینجا ادعیه خیر خودمان را بدرقه راه دومین سال فعالیت دنباله مینمائیم آنهم اینجوری :

روایت : دنباله تو دوون دوون تو آسمون میگشتم هیچکی نبود بهم بگه که نابجا میگشتم نه نگو نه نگو نگو نگو نگو !

اللهم احفظ دنباله من الکلیه آفات النباتی کمثل الوبا فی التهران ! اللهم اطول عمره فی سنتین الآینده به حق گیر سه پیچ ! اللهم انتقل جمیع الاعضاء بالاترین فی الدنباله عینهو همین الآن ! الهی انت و انا و هو و خصوصاً هی ، مکانٌ معلوم فی الدنباله ولکن نامعلوم فی القعر الچال الجهنم به همین سبب ! اللهم دفع الانواع الفیلتر من الدنباله عین صفحات قبلی من !

الهی انت میدانی که چه حالها در آن صفحه بکردیم پس حال دون ما را مسدود منما ! الهی تو میدانی ولی ما عمراً نمیدانیم الآن چشم کی ها دارد درمی آید خدایا چشمهای درآمده را سر جایش برگردان ! پروردگارا روح دنباله را با روح صفحه خود ما محشور بفرما و اگر هم نخواستی پس برعکس ! الهی یک حوری پری مامان بالانس در همین دنیا به مهیار عطا فرما ببینیم وعده های بهشت را راست میگوئی یا ما سرکاری داریم اینهمه نماز میخوانیم !

در اینجا پیام تبریک چند تن از سران نظام را که همین الآن برایمان از طریق پیامک کوتاه بلانسبت جمع اس.ام.اس شد در زیر می آوریم :

محمود : این پیروزی بزرگ ملت ایران باعث ملی شدن فیلترینگ در خاورمیانه و ژنرالهای امریکائی تا پنج سال باقیمانده از ریاست جمهوری امام زمان و اسرائیل با رحیم مشائی یا بدون سایت الف و من دیروز در مجلس خبرگان درباره ذرات بن یا دین توضیح دادم ولی همه یکجوری بما نگاه میکردند که الاغ به صاحبش میکند که ضعف مدیریت دولت قبلی و اشتباهات علی آبادی و خلاصه نمیدانم منظور اینبود که تبریک گفته باشیم که گفتیم اینقدر گیر ندید !

رفسنجانی : ای بر روح پدر و مادر آشغال بریز لعنت ما هشت سال این مملکت را شخصاً شخم زدیم نیم ساعت برقها قطع نشد بابا ما اگر عبدلله واد را از سنگال آورده بودیم الآن وضعمان بهتر بود سازندگی که فقط پای بساط نشستن نیست اگر اینطور باشد من خودم سردار سازندگی ام ! حالا که اینطور شد نماز جمعه هفته بعد را هم خودم میخوانم بقیه چیزها را به شما میگویم . این وسط اینها چه ربطی به تولد دنباله داشت را نمیدانم شما هم بیخود گیر ندهید !

سردار جعفری : به حمد الهی برای دومین بار در دنیا موفق به ساخت یک نوع اسلحه وحشتناک "دوش پرتاب" شدیم که البته چون خارجی ها آنرا روی چیزشان میگذارند پرتاب میکنند به آن میگویند استینگر ولی اینقدر بگویند که دوش پرتاب بشوند و چندتا قایق هم ساخته ایم یکی اینقد که رادار که خوبست ماهواره هم نمیتواند ببیندشان و اینقدر تند میره که نگو اینطوری : غیژژژژژژژژژژژژ ! من ظاهراً باید برای تولد یکجور تانک اینترنتی پیام میفرستادم که البته فرستادم ولی اینطوری شد شما هم گیر ندهید !

آقا مبارکه زیاد ...