2008/08/27

#172

در راستای اعلام کاندیداتوری کروبی برای انتصابات آینده ریاست جمهوری !

* در اینجا ضمن تبریک نوار غزه به هفت کشور گروه هشت تعدادی راه و روش ایجاد محبوبیت و جمع آوری آراء سرگردان را به جهت حمایت از ایشان در زیر می آوریم با این امید که اینبار دیگر سر انتخابات خواب نماند و غیر از فاطی که دختر خوب بابا میباشد حداقل یک نفر دیگر هم به او رای سرگردان بدهد !

حالا که کاندیدا شدی دیگه شبها زود جیش کن بخواب !
.
کروبی درحالیکه دارند او را از طریق انرژی درمانی به روش عجّی مجّی لاترجّی در خواب رئیس جمهور میکنند !
  1. به او بگوئید همین حرفهائی که اخیراً میزند را در یک سایتی بنویسد اسمش را هم بگذارد سایت ب ! بدیهیست که سایت مذکور نیم ساعته فیلتر شده و همین باعث میشود که ایشان یکساعته به چنان شهرتی برسد که توکلی برود جلوی صحن مجلس شیپور بزند ضمن اینکه خیلیها که تا حالا متصور بودند کروبی هم عین خاتمی برای اشتغال جوانان آنها را به نمایندگی از نظام سر کار میگذارد حالا مطمئن میشوند که همینجوری است و حتماً از او حمایت میکنند تا رهبری از او حمایت نکند و احمدی نژاد بشود رئیس جمهور ! این روش باعث میشود که اگر در انتصابات این دوره هم نه در دوره های بعد از احمدی نژاد اگر عمری باقی بود ملت او را انتخاب اصلح بنمایند !
  2. بدلیل اینکه کروبی خوب پول خرج میکند و این مسئله را در انتخابات قبلی که آنموقعها پنجاه هزار تومنی هنوز پنجاه تومنی نشده بود بخوبی ثابت نموده است لذا یک پولی بدهد به ضرغامی یک برنامه تلویزیونی دیگر بنام مکعب فولادی بسازد و در آن دوباره بلا نسبت جنتی درباره ارواح خبیثه و جن بو داده یک حرفهائی بزند که فوراً برنامه را بکنند توی قیف تا ملت که این چیزها را اصلاً نمیدانند حالا بیشتر ندانند و همینطور اینقدر در نادانی بمانند که خنده خنده بروند از طریق گردنه کردان دوباره به احمدی نژاد رأی بدهند تا رهبری از همین الآن او را رئیس جمهور بنماید ! اگر میپرسید اینها چه ربطی به کروبی داشت باید بگویم که هیچ ربطی نداشت فقط ممکن است باعث انتخاب اصلح او در دوره های بعدی بشود اگر عمری باقی بود !
  3. عین الآن برود یک دفتر دستک دیگری بزند اسمش را بگذارد مجمع الجزایر روحانیون رزمنده بعد فاطی خانوم دختر بابا را بکند سخنگوی آنجا بعد تا چهار تا دانشجو را گرفتند ازشان حمایت بکند و اگر پا داد اصلاً آنها را ببندد به ناف خودش تا فاطی خانوم برای نیم قرن آینده حرف داشته باشد که بزند بعد برود در دفترش بگیرد بخوابد تا آنها را اعدام کنند بعد دوباره از آنها حمایت بکند منتها چون هیچکدامشان زنده نیستند از اعدام آنها حمایت بکند بعد که یقه اش را گرفتند بگوید من کی از اعدام حمایت کردم ؟ اصلاً موقعیکه آنها را اعدام میکردند من خواب بودم اینهم شاهدم فاطی بعد در روزنامه اعتماد یک کمی لیچار بار همدیگر بنمایند بعد دوباره برود مکه تا جمهوری اسلامی مدیر مسئول اعتماد را جنب منزل خدا احضار بنماید بعد دوباره بگیرد بخوابد وقتی بیدار شد برایش تعریف میکنند که در انتخابات قبلی احمدی نژاد چطوری با رای قاطر ملت دوباره رئیس جمهور شد ! اینکار هم البته بیشتر برای دوره های بعدی انتصابات بدرد میخورد اگر تا دوره های بعدی زنده بودیم ولی الآن که زنده ایم یک عالمه ما را سرگرم میکند ژانگولر هم نمیخواهد !