2008/08/14

#145

قبلاً هم گفته ام نویسنده بضاعتی بیشتر از نوشته هایش ندارد منهم با این اندک بضاعتم
این نوشته را هدیه میکنم به مینو خانوم صابری بخاطر سه ساله شدن سایتش ...

* در پی اظهارات اخیر رحیم مشائی درباره دوستی با مردم اسرائیل و موج اعتراضات و سپس نامه او به حداد عادل که در آن اسرائیل را مترادف با جور و جنایت و زنای محسنه دانسته است اینجانب ضمن تبریک دومین سالگرد جنگ ۳۳ روزه به دوست و برادر جهانخوار عمو سام در یک حرکت ابتکاری اقدام به اختراع یک دستگاه دروغ سنج مخصوص رحیم مشائی نمودم که اگر راست میگوید برود کارهای زیر را انجام بدهد وگرنه برود لا دست داوود احمدی نژاد !

اگر راست میگوئی برو قبر بابای اولمرت را هم خیس کن ببینم !

میگویند تابلوهای میراث فرهنگی از خود میراث فرهنگی بیشتر می ارزد راست میگن ؟!
  1. روی یک کتیبه می نویسیم مرگ بر اسرائیل رحیم مشائی باید یکسال ازش مراقبت کند جوری که خراب نشود !
  2. مقبره کوروش را میبریم اسرائیل رحیم مشائی باید یک کاری بکند که رطوبت سنجها عین الآن آژیر بکشند !
  3. یک قسمت از آن ۳۲۰ هزارتا قبری که برای دشمن کنده ایم را میکنیم قبرستان اسرائیلیها رحیم مشائی باید یکسال بعد قبرستان را همانجوری بهمان تحویل بدهد !
  4. روی کوههای بیستون می نویسیم اسرائیل باید محو بشود یک سال بعد اگر آن سنگ نوشته محو نشده بود هرچی خواستید بگید !
  5. آپادانا را یه تیکه میگذاریم وسط تل آویوو سال بعد باید تمام تل آویوو آبکش شده باشد !
  6. پرچم فلسطین را می بندیم بالای یکی از ستونهای تخت جمشید میگوئیم یک کاری کن که نیفتد اگر سال بعد آن ستون روی زمین نبود هر کاری خواستید بکنید !
  7. یک کتیبه در خارک پیدا میکنیم میگوئیم این سند مالکیت سرزمینهای فلسطین است اگر تا سال بعد فلسطینیها آن سند را داشتند من قول میدهم اسرائیلیها برای همیشه بگذارند بروند !
  8. تمام موشکهای شهاب ۳ را میبریم وسط کوههای نیشابور سال بعد اگر یکی از آنها را توانستیم از زیر خاک دربیاوریم باز من قول میدهم که اسرائیلیها بدون جنگ بگذارند بروند !
  9. به تصویر حجاری شده هخامنشیها میگوئیم سربازان گمنام امام زمان در چهار هزار سال پیش اگر تا سال دیگه یکیشان را بشود دید تو راست میگی !
  10. بیت آقا را میدهیم دستش میگوئیم اگر اینجا را خراب نکنی آنوقت بجای اسرائیل خانه ما خراب میشود سال بعد اگر خش روی دیوارش دیدی بازم تو راست میگی !