2008/08/14

#144

كناره‌گيري داود احمدي‌نژاد از بازرسي رياست جمهوري به‌دليل مشكلات جسمي و توصيه پزشكان بود (ایسنا)
ا
آقا داوود ! شما بدلیل التهاب بواسیر برو بکپ خانه ، هرّی !

میفرماید ما بیرونش نکردیم ، بواسیرش این هوا زده بود بیرون !

متن توصیه نامه پزشکان به این شرح است :

داوود جان پسرم !

تو انگار بدتر از اون برادر مشنگت از ناحیه پورنوگرافی کاملاً خل می باشی و حالیت نمیشود کجا را باید بازرسی کنی کجا را نباید بازرسی کنی و نیز طبق معاینات بعمل آمده از مقعد جنابعالی که بطور ژنتیکی و خانوادگی به مخچه و عضو گویای شما متصل میباشد متوجه شدیم که تو هنوز فکر میکنی سرپرست دفتر بازرسی باید دفاتر نظام را بازرسی کند حال آنکه طبق نظریه دکتر کردان که پزشک معتمد ما میباشد شعورت نمیرسد که وقتی برادر مشنگ حضرتعالی شش ماه است میخواهد باندهای مافیائی را معرفی بنماید ولی نمی نماید حتماً یک دلیلی دارد که ما به از تو گنده ترهایش هم نگفته ایم چه به تو که بواسیرت هم زده بیرون !

در دوران چخه استراحت اگر خواستی بگو بهت چندتا تقویتی هم بزنیم تا بروی یک کم دفاتر برادر خل وضعت را بازرسی کنی چون خودت بعدش متوجه میشوی که چرا بازرسان در جمهوری اسلامی تنها کاری که نباید بکنند بازرسی است وگرنه بواسیرشان ملتهب میشود و چه بسا که از پس یخه شان هم بزند بیرون و خدای نکرده کار دستشان بدهد که خودت میدانی که ما از این اتفاقهای ناراحت کننده در نظام زیاد داریم اگر هم نداریم حالا تو سعی نکن اولیش باشی !

اخوی جنابعالی از نظر جامعه بین المللی ما پزشکان قابل درمان نمیباشد لیکن وقتی یک گاگولی را از آکسفورد میکند زیور ورکش بتو چه که اظهار نظر میکنی تا بواسیرت ملتهب بشود ؟! تو فکر کردی ما چون از مرقد خوشمان می آید از مقعد هم خوشمان می آید که هی ملتهبش میکنی ؟! ما همان یکماه پیش که اگر داداشت را ول میکردیم تمام وزارتخانه ها هنوز با چشمک رهبری بی وزیر بود و تو حسن و حسین برای وزارت می آوردی فهمیدیم که بواسیرت ملتهب شده لیکن به کسی نگفتیم تا اینکه محمودتان را بفرستیم ترکیه که یک وقت پا نشود برود بعد از اخبار بگوید برادرم میخواست منرا با آنتن موبایل ترور کند و ما نتوانیم جمعش کنیم !

از اینکه بعد از سه سال مجاهدت دوباره بیکار میشوی ناراحتیم ولی انشالله دوره بعدی ریاست جمهوری که محمودتان با رای قاطع تمام ملت کردان رئیس جمهور شد بلکه از تو بعنوان لنگر قایقهائی که پریروز ساخته ایم و نه رادار میگیردشان نه چشم می بیندشان نه گوش میشنودشان نه هیچی استفاده نمودیم و چه بسا هم دستگیره در ریاست جمهوری یا حتی قلاب آویز جالباسی چون در نظام اسلامی اینکه نمیشود که یک نفر یک گهی باشد ولی کس و کارش هیچ گهی نباشند اینطوری که بواسیر کسی ملتهب نمیشود و ما از نان خوردن می افتیم !

توفیق برادر طویل جنابعالی را در واگذاری کل ایران به بخش خصوصی مسئلت مینمائیم تو هم تا میتوانی مسهل بخور که دردت نیاید !