2008/08/14

#143

به افتخار آزادی بر و بچ پلی تکنیک ..... برو بریم !

می بینم که جمهوری اسلامی دانشجوها رو آزاد هم بلده بکنه !


به این دلایل جمهوری اسلامی احسان منصوری ، احمد قصابان و مجید توکلی را آزاد کرد :

  1. جنبش دانشجوئی تا حالا فقط شهید داشت گفتند چندتا آزاده هم داشته باشد !
  2. معده شان در برابر کلیه مواد پاک کننده و بهداشتی مانند پلاکارد مقاوم است خودکشی نشدند !
  3. تازگیها جمهوری اسلامی یکی در میون عمل میکنه : سه تا اعدام ، سه تا آزاد !
  4. مردم زیادی به دکترای کردان گیر داده بودند این تنها کاری بود که میتوانست حواس آنها را یک کمی پرت بکند !
  5. قبلی هائی که آزاد نمیشدند اگر میشدند و حرف میزدند برای نظام مسائل ناموسی پیش می آمد !
  6. در این دو سه روزه سایتها و روزنامه هائی که ممکن بود راستش را بگویند همگی توقیف شده اند آزاد کردن بچه ها خیالی نبود !
  7. این سه تا را آزاد کردند چون میخواهند سی تای دیگر را جای اینها بکنند اون تو !
  8. امریکا گفته بود دیپلماتهای من به چه تضمینی بیایند دفتر حافظ منافع در تهران اینها هم گفتند بیا بخاطر تو بعد از سی سال حاضریم دست به هر کاری بزنیم !
  9. اینروزها علی الحساب نصف نظام پیچیده اند به پر و پاچه نصف دیگر نظام وقت برای "رسیدگی" به بچه های مردم ندارند !
  10. نیمه شعبان است امام زمان راستکی گفت گور بابای امام زمان الکی بچه ها را آزاد کرد که ما برای اولین بار در نیمه شعبان خوشحال بشویم !

آقا من الآن خیلی خوشحالم به خدا ...